Umělci protestují, radnice mlčí

Pražští příznivci kultury hledají, jak se ozvat

Granty na kulturu pražského magistrátu na rok 2008 již znají své příjemce, odpor vůči grantovému systému a plánované druhé vlně transformace příspěvkových organizací ale neutichá. Část umělecké obce opět organizuje petici a chystá na 24. dubna 2008 veřejné shromáždění před budovou magistrátu.

Předmětem petice Za Prahu kulturní (viz A2 č. 16/2008) adresované pražskému zastupitelstvu je pět požadavků. Vedle oddělení podpory neziskového sektoru od podpory podnikání v kultuře a zrušení plošné dotace na vstupenku její organizátoři také požadují pozastavení transformace divadel až do doby, než bude definována síť veřejných kulturních organizací. Signatáři také chtějí odvolání radního pro kulturu Milana Richtera (ODS) a předsedy Výboru pro kulturu a volný čas a grantové komise Ondřeje Pechy (ODS). Zastupitelstvo by mělo podle nich brát v úvahu podněty umělecké veřejnosti a obnovit Poradní sbor primátora. Petenti naléhavě upozorňují, že je třeba začít ihned řešit situaci subjektů, jejichž existenci dosavadní postup radnice ohrozil.

Svou petici předali iniciátoři 14. dubna na magistrát. Ten má teď ze zákona třicetidenní lhůtu na písemnou odpověď. Podle Jakuba Špalka, mluvčího petičního výboru, petici během několika dní od jejího vzniku do předání podepsaly skoro 4 tisíce lidí. „Pokud vím, divadla ohrožená divokou privatizací požádala o schůzku pana Richtera i pana Béma, a nic,“ informuje Špalek. „My teď děláme, co můžeme – jednáme s některými „nerozhodnutými“ o textu petice a její možné podpoře, shromažďujeme podpisy a zjišťujeme, které významné osobnosti nás podpisem podpořily, připravujeme tiskovku a demonstraci,“ doplňuje. Jakub Špalek je přitom přesvědčen, že na záchranu ohrožených kulturních subjektů momentálně chybí 10 milionů korun, o něž by musel být navýšen rozpočet grantové komise.

A co na to samotná komise? „Členové grantové komise vyzývají k jejímu svolání, nabízejí různé termíny, zatím bez odpovědi shora, respektive snahy komisi svolat. Domnívám se, že valná část komise by ráda pomohla svými návrhy hledat řešení,“ tvrdí její členka Yvona Kreuzmannová.

Radikální málo, nebo moc?

Spornou otázkou zůstává, zda postup, který nespokojenci zvolili, skutečně může přiblížit konstruktivní řešení, nebo spíš komunikaci ještě více zablokuje a druhá strana využije zdržovací taktiky zákonných lhůt. Mezi umělci se ozývají hlasy, že by byla spíše na místě radikální a provokativní akce, která by přitáhla pozornost médií a donutila politiky k okamžité reakci. Ostatně uvidíme, v čem bude spočívat plánovaný čtvrteční happening.

Pro některé je ale naopak i dosavadní opatrnější postup moc. „Je to krajnost, která nemůže vést k trvalému dobrému cíli,“ myslí si o petici a podobných krocích vůči radnici Josef Herman, který se grantovými systémy zabývá bezmála 15 let. Magistrátní grantový systém přitom Herman kritizuje; vyvíjí se podle něj pomalu a málo koncepčně a reaguje spíše na momentální podněty – ať už je to tlak na grantech závislých subjektů nebo nedávné žaloby Petra Kratochvíla. „Dalším spíše negativním vlivem je to, že se do systému začaly promítat neujasněné ,pravicově-liberální‘ představy o kultuře, které jednak u nás nemají tradici a za druhé nejsou provázané s dostatečnou znalostí divadelního prostředí, jsou tedy trochu naivní,“ tvrdí Herman. Považuje za nutné, aby se změnily jednotlivé grantové kategorie, složení komise i kritéria jejího rozhodování. Za vzor přitom dává program ministerstva kultury na podporu profesionálních divadel. „Dotace na vstupenku není zcela špatná, podobné systémy fungují, jen je v této konkrétní podobě příliš mechanicky vsunutá do prostředí, které na něco takového není připravené,“ domnívá se Herman.

Není čas

Petice, podpořená v krátké době relativně vysokým počtem občanů, určitě může být pro politiky na magistrátu zprávou, že otázka pražské (ne)podpory kultury není zcela marginální a že proti jejich rozhodnutím stojí nezanedbatelné množství voličů – osobností i donedávna anonymních diváků, na které se například radní Milan Richter rád odvolává. Zatím ovšem Richter a předseda kulturního výboru. Pecha na petici ani na otázky A2 do uzávěrky článku nereagovali. Pokud by se ovšem měly granty na následující rok rozdělovat již podle jiného, kultuře příznivějšího systému, nezbývá na přesvědčovací akce a na změnu moc času.

Autorka je divadelní kritička.