petice pokračuje

Tisková zpráva:

 Petice ZA PRAHU KULTURNÍ pokračuje.


Praha, 28. 4. 2008: Iniciativa pro kulturu a petiční výbor děkují všem signatářům petice ZA PRAHU KULTURNÍ. Současný počet signatářů přesáhl 15 000 a každým dnem přibývají další. S ohledem na závažnost situace se Iniciativa pro kulturu dohodla na dalším nutném postupu:

1. Bude i nadále usilovat o jednání se zástupci města a vysvětlovat jim problematiku standardních evropských dotačních systémů. Jak ukázalo jednání zastupitelstva dne 24. dubna 2008, většina zastupitelů se v dané problematice neorientuje.

2. Požádá primátora Béma o jednání k nastalé situaci. Primátor podle svých prohlášení v tisku disponuje  jednostrannými a zkreslenými informacemi, které potvrzují nekompetentnost radního pro kulturu Milana Richtera. Zároveň požádá primátora o jmenování renomovaných expertů do jeho Poradního sboru.

3. Požaduje urychlené řešení situace ohrožených subjektů, zejména pak divadel Semafor, V Celetné a Archa, galerie Futura, festivalů TANEC PRAHA, Dny evropského filmu aj., kterým hrozí bezprostřední zánik.

4. Hodlá pokračovat v protestech všemi dostupnými prostředky až do vyřešení všech závažných problémů grantového systému a systému partnerství, s důrazem na oddělení podpory pro neziskový sektor od podnikání v oblasti kultury a volného času.

 

V brzké době bude Iniciativa pro kulturu informovat o všech dalších veřejných akcích, které připravuje.

 

V Praze, dne 28. 4. 2008

jménem představenstva

Vladimír Procházka, předseda