Podmínka pro přijetí

Bude-li mi smrt připomínat

průzračné moře,

pak jedině ji přijmu:

mlčení jednou provždy

uvnitř mé hrudi,

dokonalost vln,

bílých a utišených,

zrušenou krajinu

na holém horizontu

moře bez palem,

prázdnotu světa

po vyslovení slova,

které chtělo říct všechno

a neřeklo vůbec nic.

 

Přeložila Vlasta Dufková