Magistrát vyráží do boje s bezdomovci

Akční plán pro řešení problematiky bezdomovectví

Zdá se, že v Praze přišel čas akce. Po týdnu neklidu a útocích na pražskou kulturu se na řadu dostávají pražští bezdomovci. Ti mají smutné štěstí, že jsou tu politici, kteří na ně myslí a připravili také konečné řešení bezdomovecké otázky.

Jsou to už dva roky, kdy z úst pana radního Jiřího Janečka (ODS) zazněla nová koncepce řešení „problémů s bezdomovci“. Dnes je zpět s Akčním plánem řešení problematiky bezdomovectví pro rok 2008 a následující období. Jen ta problematika zmizí hned na druhé straně dokumentu, kde se třeba dočtete, že příloha číslo 2 se věnuje „Písemnému prohlášení o zamezení bezdomovectví na ulici“. Pokračování se drží stejné lyriky.

S těmi, kteří každý večer „obtěžují občany žebráním, nadávkami, vyhrožováním, zápachem či zevnějškem“ na ulicích plných šťastných voličů, spokojených z právě provedených reforem, nemá radní Janeček prý nic společného a chce ze své kapitoly dát víc na sociální služby. O mnoho víc. Do budoucna by dal na sociální politiku nejraději všechno, co má nyní dostat kultura.

 

Seznam nečistých

Akční plán, jenž výrazivem i nápady připomíná spíše konečné řešení, například hned v úvodní pasáži říká, že pokud jde o magistrátní podporu, doposud byla v kursu „spíše charitativní, pečující pomoc“, kdežto dnes je třeba receptu v podobě „aktivní sociální intervence“. Jsme tedy v situaci, kdy „zmírňujeme dopady“, hlavně pak s ohledem na „běžné občany“.

Kategorie lidí je třeba řádně oddělit, vznikají proto „běžní“, které logicky není třeba evidovat, a „bezdomovci“, které je naproti tomu třeba nejen zaevidovat, ale také patřičně umýt, ošetřit, „vyhodnotit identifikaci“ a postupovat dále. Kam? No přece buď na Policii ČR, do budoucího městského lazaretu ODS na Bulovce, tamtéž samozřejmě i na „záchytku“, anebo rovnou do Bohnic. Tak hovoří alespoň schéma, které nabízí i „individuální resocializační plány“ a práci metaře „na zkoušku“.

Janečkův plán ale počítá i se specializovaným týmem Městské policie pro „komplexní a účinné“ řešení problematiky bezdomovectví. „Ideální je najít pracovníky městského centra sociální péče, kteří problematiku znají, a přesvědčit je, aby přestoupili v rámci města k městské policii,“ vysvětloval už dříve radní Janeček. Vyhláška o zákazu „popíjení“ na veřejných prostranstvích už prošla zastupitelstvem, sice platí „pro všechny“, ale v kuloárech magistrátu je určena hlavně na „boj s bezdomovci“.

Klíčová je ovšem evidence bezdomovců, která obnáší vedle klasických osobních údajů i veškeré majetkové a právní údaje o klientovi, což znamená i rodinný či „subjektivní zdravotní“ stav. Údaje, mezi nimiž nechybí ani skutečné a trvalé bydliště (evidence totiž počítá i s chudými, kteří ještě bydlí), naštěstí nemusí podle vyhlášky a zákona lustrovaná osoba poskytnout. Co se bude dít, až se vyhotoví seznamy pražských bezdomovců, se zatím můžeme jenom ptát.

 

Udejte svého bezdomovce

Otázky jsou dnes samostatným oborem, proto agentura s přízračným názvem Focus pro účely plánu bryskně zpracovala průzkum veřejného mínění, založený na vzorku tisícovky obyvatel Prahy. Z něj vyplývá, že bezdomovci jsou ještě méně oblíbenou sociální skupinou než narkomani, ačkoliv v úvodu dokumentu se uvádí, že to vyjde nastejno. Svůj problém by si na základě průzkumu měli podle onoho vzorku Pražanů řešit sami bezdomovci, jak to mají ale udělat, už se zde neuvádí. Bylo by skutečně zajímavé vědět, kdo otázky formuloval, zda to byl zadavatel nebo sama expertní společnost.

Máme tedy seznam nečistých a zvláštní policejní jednotku na boj s bezdomovectvím a už nám chybí jenom udavačská linka, která se honosí označením horká. Podle akčního plánu má jít o jakousi nadstavbu, kterou si město přikoupí ke svému protibezdomoveckému balíčku z vlastních zásob. Linka poslouží občanům, kteří budou chtít kontaktovat „Operační centrum integrované pomoci bezdomovcům“ s podněty či stížnostmi týkajícími se „výskytu bezdomovců na území hlavního města Prahy“. Získaná informace pak bude „vyhodnocena a řešena“, často zejména terénními pracovníky nebo speciální policejní jednotkou. „Tým pomůže i v tramvajích, pracovat by měl od příštího roku,“ slibuje Janeček. Slibuje také mobilní ambulanci, která pomůže i těm, co pomoc nechtějí, samozřejmě nejčastěji na záchytku nebo do Bohnic.

Harmonogram je neúprosný a Janeček jej hodlá dodržet. Horká udavačská linka prý bude v provozu již velmi brzy. Následovat budou další kroky, mezi něž patří například fyzické vyhoštění z města v případě bezdomovců, kteří z Prahy nepocházejí. Mají se prý odsunout tam, odkud přišli. Třeba zpět do bytu manželky, odkud byli před dvaceti lety vyhozeni. Však budeme mít seznamy a vagony se jistě také najdou.

Autor už nechce skončit na ulici.