DŮLEŽITÉ 3

(1971–2001)

 

Přežvýkavost vhání trávu do mléka, vodorovně navléká rostlinnou říší v podobě louky. Pak z ní vyvrhuje jinou, svrchovaně bílou, a která nechává lhostejným skot, jenž ji stvořil. Pro něj : upřednostnění ohně, ohně, jímž je tráva. Upřednostnění přežvýkavosti, jež předznamenává.

 

Bok, který je synem : samozřejmost šípu. Je to neosobní, ale rozhodující otáčivý růžový keř : kam slunce nevešlo, ať nevchází. Známe venku marné orly a denní pronikavost projevů.

 

Hanebné, ohromující uspokojení při sčítání svých kůží na stole. Těch deset let na svléknutí jedné : pouze na zimu, jen ať to ví : pouze na zimu.

 

Vždycky scestné, dílo začíná pouze od ód. Dekódované jako přesuny ryby v proudu horním i dolním tokem : nahoře světlo a jeho smyšlenky : smrt. Dole koketerie naplavenin: vtržení.

 

Dílo? : to, co samo odmítá. Zbaveno umožnění se? : vyjde nastejno ztratit se a najít : tatáž věc. Uhmotnit nepojmenovatelné, uhmotnit nepotlačitelné a odnést všechno : v sirništi, a vědět, že nebude jiné ohvězdění než matné.

Z francouzštiny přeložil Petr Zavadil.