Z OBECNÍ KRONIKY

Ke dni 1. ledna 1967 se v obci chovalo

856 slepic, 110 hus, 25 krůt a 7 kachen.

 

Tebe pominuli…

 

A přece jsi, než ses narodila,

dvacet let věrně sloužila Bohu

jako jediná zdejší holubice.