XXVII.

A co bys chtěla raději?

Mračna otravných much

a nebo okamžik prchavý

jak bělice v černé vodě?

 

Snad že jsem na chvíli uvěřil

že i jiné způsoby jsou možné

snad že jsem na chvíli

propadl své malé pýše

jak karbanu

 

Usínám na polštáři

z pohankových plev

vítr je příznivý

a obzor

světélkuje matně

 

Tak jako každý skutek

přesahující ve svých důsledcích

naše vnitřní dispozice

bude i tento

po zásluze potrestán