Sekerníci pracují ve vedrech

Praha a kultura v létě 2008

Všechny problémy, kvůli nimž se na jaře vzepřelo 31 tisíc lidí v petici Za Prahu kulturní, byly v podstatě odloženy. Teď, vprostřed léta, se magistrát, zaštítěný auditem, vrhl mimo jiné na Galerii hl. m. Prahy.

„S vaší situací velmi soucítím, protože po všem úsilí, hnutí v 60., 70. a 80. letech a po příchodu demokracie se opět ocitáte v situaci, kdy musíte bojovat za svá kulturní i jiná práva. Je to hrozné, ale je to sociální realita a musíte vytrvat,“ řekl Pražanům v květnu ředitel Direktorátu pro umění a památky Rady Evropy ve Štrasburku Robert Palmer. A prorocky upozornil: „Bohužel se děje, že lidé, kteří nevnímají kulturu jako veliký ekologický systém, do ní podle toho také zasahují. Protože ji nevnímají jako celek, zabývají se jen jednotlivými body a nevnímají pojítka a důsledky. Tím pádem celý systém destruují a likvidují.“ Pražský magistrát přesně toto provádí. Snaží se dryáčnicky „zajistit vyšší výkonnost“ svých jednotlivých kulturních organizací, čímž ničí všechno dobré, co se po léta budovalo. Jakž takž svobodné a renomované organizace mění buď v naprosto loajální zařízení, nebo se jich hledí – výhodně – navždy zbavit. Posledním ukázkovým příkladem je Galerie hlavního města Prahy.

Humor tumor

Rada hlavního města Prahy na zasedání 8. 7. 2008 jednala o výsledcích personálních a organizačních auditů, které zadala. Společnost BNV Consulting prozkoumala některé příspěvkové organizace města: Městskou knihovnu v Praze, Galerii hl. m. Prahy (GHMP), Pohřební ústav hl. m. Prahy, Správu pražských hřbitovů, Botanickou zahradu hl. m. Prahy, Lesy hl. m. Prahy a Studentský zdravotní ústav Praha. Jak vidno, jedna firma spláchla najednou velice odlišné organizace s různými druhy veřejné služby. Navíc jde o společnost zaměřenou spíš na komerční poradenství; z veřejné sféry radila dopravním podnikům, policii, různým radnicím, technickým službám apod. S kulturní institucí (natož takového významu, jako je GHMP) zkušenost neměla. Její nálezy v případu této galerie jsou, jak ukazuje zápis ze zasedání městské rady, většinou rázu provozního: kolik lze ušetřit na úvazcích kustodů a šatnářů, jak zlepšit PR oddělení, zamezit zbytečným přesunům pracovníků, jak prodávat víc knih a propagačních předmětů. To vše je užitečné, ovšem Petra Hoftichová, pověřená řízením GHMP, se rozhodla splnit úkoly svého zřizovatele, uložené na základě auditu, pořádně. Doporučovaný počet ppm (přepočtených míst/úvazků) ušetří mj. na kmenových kurátorech, kteří zde vytvořili galerii evropského významu. Karel Srp, Olga Malá a Hana Larvová dostali výpověď. Olze Malé byla později, po veřejných protestech, nabídnuta smlouva na dobu neurčitou.

Odpor otřesené odborné veřejnosti byl značný. K protestu Uměleckohistorické společnosti (UHS) se přidala řada odborných pracovišť a galerií, malíř Filip Černý a kurátor Petr Vaňous odvolali výstavu Videoart, připravovanou pro GHMP na srpen, kurátor Karel Císař zrušil akce připravované k 6. bienále mladých (v Domě U Kamenného zvonu). Všichni tak chtějí upozornit, že audit byl radnicí vědomě zneužit, že jde o snahu narušit kulturní účel organizace. „Dlouhodobé ignorování potřeb této instituce ze strany zřizovatele dokazuje mimo jiné také několikaletá neochota vypsat řádný konkurs na jejího ředitele,“ upozorňuje Milena Bartlová z UHS. Magistrát místo konkursu na ředitele a veřejné debaty pověřil Petru Hoftichovou vypracováním strategického plánu galerie „s ohledem na získání opětovného renomé této kulturní instituce a jeho projednáním s radním hl. m. Prahy“ Milanem Richterem do konce srpna 2008. To je kvalitní ukázka absurdní argumentace, neboť o renomé galerie přichází právě těmito kroky, radit se s Richterem o kultuře bude jen okázalý nihilista a celé to má domyslet ředitelka, dosazená na své místo loni Richterem bez konkursu.

Kočkořepa

Problematika auditů proběhnuvších v GHMP a v Městské knihovně patří podle magistrátu také k úkolům nového, téměř třicetihlavého poradního sboru primátora pro oblast kulturní a grantové politiky. Pavel Bém jím na začátku léta nahradil funkční odbornou grantovou komisi. Zatím široké plénum zasedalo dvakrát, druhé sezení bude pokračovat 11. srpna. Uvidíme, zda z toho něco pozitivního vzejde; starostovými poradci přes výtvarné umění jsou tu státotvorný ředitel Národní galerie Milan Knížák a Daniela Mrázková ze společnosti CZECH PHOTO (mj. pořádá soutěž Czech Press Photo).

Co auditoři dále doporučují? Zkoumají – zatím bez výsledku – dávno obávanou možnost sloučení GHMP a Muzea hl. m. Prahy. Doporučili sloučit Botanickou zahradu a ZOO Praha, pak „nastavit optimální stav nové organizace“ a po další analýze ji případně připravit na převod na akciovou společnost. Ředitel Správy pražských hřbitovů má „společně s externí auditorskou společností nastavit transparentní systém motivování zaměstnanců“.

Slučovací mánie města i státu (Divadelní institut s NIPOSem, Památník národního písemnictví s Národní knihovnou nebo Národním muzeem, Státní opera s Národním divadlem a další veřejnosti předkládané nápady), současná debata kolem nafukování Klementina, opakované audity v transformovaných městských divadlech vycházejí stále z jednoho zdroje – pseudomarxistického chápání kultury jako nadhodnoty. A také z osobních animozit. Milan Richter, který už neví, jak by odvedl pozornost od své normalizační mise, celou vahou své uražené ješitnosti a podemletých politických i finančních ambicí nenávidí čím dál víc konkrétních lidí z kultury, pochopitelně zvlášť těch schopných. Tak kdo bude další, než se na podzim opět zvedne pořádný odpor? Ten mimochodem Robert Palmer také prorokuje.

www.dejinyumeni.cz/prohlaseni.html

www.proculture.cz

www.ruo.cz/navrhy-praze

www.za-prahu-kulturni.cz

www.agenda21culture.net