glosa Jany Bohutínské

Zdálo se, že postupná likvidace Činoherního studia (ČS) v Ústí nad Labem, jak jsme psali v A2 č. 5/2008, byla odražena. Ale úder se vrací – s novou strategií. Rada města se na jednání 19. 6. usnesla na založení obecně prospěšné společnosti Činoherní divadlo (ČD) města Ústí nad Labem, vyčlenila základní vklad a jmenovala správní a dozorčí radu o.p.s., v nichž zasednou zástupci města. A vyhlásila výběrové řízení na ředitele ČD. Jmenovala až na jednu výjimku (T. Šimerda, ředitel Severočeského divadla opery a baletu) úřednicko-politickou komisi, kandidáti mají předložit koncepci rozvoje společnosti v rozsahu maximálně 5 stran A4, uzávěrka je 22. 8. Nový ředitel nastoupí 1. 10. (ČD vznikne 1. 9.). Do dubna 2009 se pak zruší příspěvková organizace ČS a její název získá ono nové ČD. Média vyjma Ústeckého deníku nechala výběrové řízení bez povšimnutí. Jaroslav A. Haidler, stávající ředitel ČS, potvrdil, že se do konkurzu přihlásí. A zdá se, že za ním stojí i soubor. S úspěchem však lze pochybovat o kompetentnosti komise – a letní termín je nešikovný vzhledem k divadelním prázdninám. Rychlost, s níž celé výběrové řízení probíhá, je víc než zarážející. Boj o ČS je opět na začátku.