Věci, večer noc I

Věci, večer noc I

Nože mlčí

kosy tišší

hlasy jasnější

 

Jako by si věci

na nás zvykly

 

Přeložila Sabine Eschgfällerová