glosa Petra Šafaříka

Kdyby někdo své poznání světa čerpal hlavně z masmédií, musel by téměř nad každým závažným tématem chtě nechtě nabýt dojmu, že je klamán. Doložme to na příkladu, jak o současné finanční krizi referuje Rádio Česko. Dlouhé měsíce  jeho ekonomickou publicistikou zněla ujišťování o tom, že problém bude jen omezený, respektive že se již blýská na lepší časy. Jak je takový lapsus možný? Jednoduše. Až na výjimky totiž v RČ dostávají prostor k ekonomickým komentářům jen zaměstnanci soukromých finančních institucí, především investičních bank a brokerských společností. Tedy ti, jejichž optimismus a skalní víra ve volný trh jsou těsně svázány s jejich povoláním. Stejným lidem RČ často předkládá i ekonomicko-politické otázky ČR: také zde rozhodně podporují neoliberální reformy a omezení státních zásahů. Legračně tak v poslední době z RČ znějí výroky týchž expertů, například Davida Marka, volající po státních sanacích obřích finančních ztrát. Ty ale vzešly právě z mentality a praxe, kterou RČ svou jednostranností soustavně velebí. Snad tato blamáž přivede jeho novináře k poznání, že například na univerzitách mohou najít rozumnější ekonomické analytiky než mezi obchodníky s akciemi.