#40/2008

nové technologie v umění

koupit v digitální podobě
editor
Vydání: 1/10/2008
editorial

Uvědomme si, že většina z nás – radostně či z přinucení – existuje v prostředí nových, tedy digitálních médií a technologií. Zavřít se před skutečností by znamenalo vybudovat si kapsuli, jež by nás před technologiemi uchránila. (To byl nepřesný citát z úvodního článku Miloše Vojtěchovského k hlavnímu tématu.) Tato Ádvojka se naopak snaží různými triky organickou skutečnost otevírat vašim zvědavým pohledům. Číslo obsahuje umělecké provokace (hlavní rozhovor na s. 14–15 o činech kdovíkým ovládaných avatarů přenesených z virtuálních světů do toho našeho; galerie se smrtelně vážným schématem na s. 27), lidská vysvětlení některých nových pojmů (mobil art, game art, interaktivní instalace, superorganismus, s. 16), dále zdravý vzdor (Vladimír Kokolia, s. 9) i střízlivý rozbor pohybů společnosti pod vlivem – technologií (s. 1). Téma vychází s finanční podporou MK ČR, Odbor umění a knihoven. Připravil ho Petr Vaňous. – O tom, jak rychle se z různě nových médií stávají sběratelské libůstky, píše půvabně Petr Ferenc na hudebních stránkách. Den před tím, než vyšlo minulé číslo A2 s rozhovorem s růžovými aktivisty na D1, se k nim v Lidových novinách jako morální spolupachatel přihlásil spisovatel Ludvík Vaculík. Četli jsme to s radostí a těšíme se na další akce takto rozšířené skupiny.

Pevné čtení v proudu dat!

komentář
recenze čísla

Telenovela ředěná postmodernou

Za Kohoutem do Brna

...
literatura

Egon Bondy literárněvědný

...

Lidé už dávno odešli

...

Ve stínu konce

Kniha a svět

...
film

Der ParagRAF

Frakce Rudé armády a svoboda diváka

...
divadlo
hudba

Něco staré, něco nové, něco vzácné

O kouzlu sbírání elpíček

...
výtvarné umění

Levné obrazy

Má výtvarné umění nějaké vyhlídky?

...

Nové umění z kráteru

...
galerie

ArtScape.cz – každý zná každého

...
rozhovor

Flirtující software

Rozhovor s Petrem Svárovským, členem skupiny Silver

...
beletrie

Papíráci

...
společnost

Izrael hledá naději

Po panu Obálkovi přichází oblíbená agentka

...

Mňa je dobre v Čechách

Slovenští Romové na českých stavbách

...

Život v prezervativu

Intelektuálové v době husákovské normalizace

...