Pirátské vlajky

Ondřej Maleček (1977) prošel rozmanitým studiem. Rok strávil na pražské Pedagogické fakultě UK – obor český jazyk a výtvarná výchova, poté přešel na Divadelní fakultu AMU – obor scénografie (1997–2001), kde získal bakalářský titul. Nakonec absolvoval malířský ateliér pražské Vysoké školy umělecko-průmyslové u prof. Pavla Nešlehy a prof. Stanislava Diviše (2000–2006). Mezitím stačil ještě realizovat stáž na Vysoké škole výtvarných umění v Aténách (2005). V roce 2006 byl nominován Galerií Klatovy/Klenová na cenu Startpoint pro absolventy vysokých uměleckých škol střední Evropy. Je také spoluzakladatelem malířské generační skupiny Obr (s D. Hanvaldem, M. Krajcem, J. Achrerem a K. Štědrým). Během sympozia na hradě Klenová v roce 2006 vytvořil Maleček sérii obrazů nazvanou Pirátské vlajky. Romantické prostředí podhůří Šumavy, které autorovi evidentně konvenuje, ho vyprovokovalo k podivné malířské inverzi. Krajinné motivy a přírodní prvky převedl na jednotlivé znaky a uvěznil je v barevných plochách. Fragmentům propůjčil symbolický jazyk vexilologie. Pirátskou intervencí pročesal okolí hradu a sesbírané trofeje umístil na prapory. Jedním dílem se vrátil zpět do Prahy. Nechal zde zarůst psychedelicky oranžový Pražský hrad jedovatými houbami a nad symbol české státnosti odvážně vyvěsil skutečnou pirátskou vlajku. Vyhlásil tak boj vlastní národní identitě? Nechme tento potměšilý jinotaj raději otevřený...