#03/2007

Pascal Quignard

koupit v digitální podobě
editor
Vydání: 17/1/2007
editorial

třetí číslo A2 je uvedeno fotografií deziluzivního reliéfu Markéty Korečkové z cyklu Bloody Story (s. 26–27). Autorčin komentář k dílu: „Idyla pohádky x drsná realita. Staré pohádky byly plné krutosti, krve a násilí, ne vždy končily dobře. Nyní jsou pohádky iluzí ,dobrých konců’. Reliéf je tedy pro mě návratem k realitě. Honza, který nemůže získat svou princeznu, ji prostě zastřelí, a pak zabije sám sebe. Honza se nestane králem. Dobrý konec se nekoná.“ Podobně realistický pohled na skutečnost nabízí recenze posledního filmu Jiřího Menzela (12) či nesmlouvavý esej Martina Škabrahy nejen o polistopadových textech filosofa Karla Kosíka. Lyrismem nepřekypuje ani reportáž z Běloruska, v níž Dan Macek líčí svéráznou podobu boje proti diktatuře absurdistánu (25). A pokud vás glosa Jakuba Mračna o nově vznikajících starobních lidových milicích (32) nerozesměje, nýbrž strašlivě poděsí, neutíkejte a přečtěte si rozhovor s Marií Rút Křížkovou (1, 14–15). V jeho závěru přichází nečekaná, prapodivná estébácká love story, jako vystřižená z nyní v Česku uváděného kýče německého režiséra Floriana Henckel--Donnersmarcka Životy těch druhých. – Spisovatel, kterého si vám dovolujeme představit tentokrát, je nesnadný. „Jeho myšlení je plné záhybů, někdy překvapivě přesné, jindy horečnatě blouznivé. Spojuje slovní mysticismus se střízlivou jasností stylu. Čím starší, tím více Quignard usiluje o obnovu jazyka jako prostředku světa-tvorby, jako původní, nerozlišené, a přece nekonečně bohaté, potence, poiésis.“ (O. Kavalír) A vyhlašuje tabu řeči (17), což je čin hodný pozoru, obdivu a závidění.

Kurážné čtení!

Libuše Bělunková

komentář

Bushův poslední pokus

...
recenze čísla

Křičte ústa!

Výstava o předpokladech expresionismu

...
literatura

Bohuslav Bílejovský

Zapomenutý smysl českých dějin

...

Dva romány z rozhraní epoch

Henry James a George Eliotová česky

...

Kde domov můj

Povídky z pražské hospody od chilského autora

...

Pascal Quignard

Kde noční Kdysi ztroskotá

...

Pascal Quignard: Na cestě z bodu nula

...

Strážce Posledního království

Poznámky k dílu Pascala Quignarda

...
film

Konečně celý Obraz česky

Vychází druhý díl knihy francouzského filosofa Gillese Deleuze

...

Obsluhoval jsem anglického krále

Nad adaptačními omyly kdysi velkého režiséra

...
divadlo
hudba

Efzeg

K buněčnému jádru zvuku

...

The Residents

Hra na mimikry pokračuje

...
výtvarné umění

Je malíř takový, jaké jsou jeho obrazy?

Rudolf Kremlička – výstava a monografie

...
galerie

Bloody Story

...
esej

Kosíkovy přízraky

O jednom českém nemyšlení

...
rozhovor
společnost

Běloruská zima – přituhuje

...

Do Evropy zadními vrátky?

...

Fitna v srdci islámu

Recenze možná až příliš poutavého eseje

...

Historik – s fanatismem v hlavě?

Populární soubor životopisů

...

Reálpolitika jedné idealistky

Polemizovat s Bushem se dá i jinak

...