editorial

Dámy a pánové!

Kolik z nás tuší, že se v hlavním městě Praze právě připravuje nový územní plán? A v jaké je to fázi. A jak se my, občané, můžeme vmezeřit do nevypočitatelného harmonogramu tohoto procesu, jenž může vyústit ve zmizení mnoha zelených ploch, v zastavění horizontu, zauzlení dopravy a tak dál až k – s prominutím – nevratnému zprasení města? Kateřina Ptáčková (s. 1) popisuje, jak se to dělá, aby debata o veřejném prostoru byla u nás tak obtížná; Norbert Rheinlaender (25) vyjmenovává zkušenosti z nefingovaných občanských debat o budoucnosti města Berlína. Tento architekt se nyní zasazuje, aby tam na místě bývalého železničního nádraží vyrostl park. Copak asi vypučí namísto odsouzených nádraží v pražských Holešovicích či na Smíchově? – Základní novinkou poslední doby ve sféře kulturní politiky je jmenování nového ředitele Národní knihovny. Pavla Hazuku si ministr kultury vybral sám, bez konkurzu mu svěřil knihovnu na šest let. Spolu s prací v radě Českého rozhlasu, jež hlídá budoucnost národa, má P. Hazuka hodně odpovědné práce. Zatím neodpověděl on ani jeho sekretariát na trojí žádost A2 o rozhovor. Zatím se musíme spokojit s rozhovorem v časopise Grand Biblio nazvaným Přišel jsem uklidnit situaci.

Nadzemní čtení!