Neopouštět akord

Tenores di Bitti na Strunách podzimu

Nejznámější představitelé tradiční sardinské polyfonie rozezněli obrovský sál Českého muzea hudby.

Při prvním zběžném poslechu se středoevropskému uchu může tradiční vokální hudba ze Sardinie zdát monotónní a nevstřícná. Vedoucí hlas cosi předzpěvuje v podivném dialektu, tři ostatní jej doplňují rytmizovanými slabikami beze smyslu. Harmonie po většinu času odmítá opustit jeden akord. Navíc zpěváci stojí v úzkém uzavřeném kruhu a na publikum se podívají jen letmo v pauzách mezi skladbami. Jako by si zpívali jen tak pro sebe. Stačí ovšem nechat na sebe tuto hudbu působit o chvilku déle a je jasné, že pod zvukovou syrovostí a tvrdostí skrývá velkou sílu. Soudě podle ohlasu, jaký měla dvě vystoupení čtveřice Tenores di Bitti Remunu’e Locu na festivalu Struny podzimu, mělo publikum uši otevřené a nechalo se strhnout.

Čtveřice hlasů

V městečku Bitti je souborů zpívajících stylem „canto a tenore“ hned několik; aby se navzájem odlišily, přilepují si ke jménům různé přídomky – před několika lety například na festivalu v Náměšti zpívali Tenores di Bitti Mialinu Pira. Čtyři zpěváci, kteří si ke jménu přidali Remunu’e Locu podle jména básníka z 19. století, jehož texty často zpívají, jsou asi světově nejznámější a od roku 1974, kdy vznikli, stihli okouzlit kdekterého západního hudebníka od Franka Zappy přes Petera Gabriela až po jazzmany Lestera Bowieho a Ornettea Colemana. Z hlediska klasické hudby jsou to zpěváci neškolení, ve skutečnosti jsou ale důkladně vycvičeni v tradici staré mnoho generací, která každému z nich přiděluje přesně definovanou roli. Sólista, označovaný jako voche, přednáší coby předzpěvák text – náboženský, žertovný či milostný – a ostatní tři zpěváci jej doplňují rytmizovanými slabikami, přičemž jejich hlasy se skládají do nenapodobitelné harmonie, v níž hraje roli zvláštně drsný témbr jejich hlasů i slabiky, které pro zpěv volí. Nejhlouběji leží bassu, nejvýše mesuvoche, mezi nimi pak cronta a díky jejich secvičené intonaci ve výsledku zní pulsující akord. Jednou ze zvláštností jejich pěvecké techniky je schopnost rázně utnout zpívanou hlásku s perkusivním efektem, jako když baskytarista udeří palcem do struny. Oni sami používají pro popis zvukových kvalit přírodní, pastevecké analogie – hlasy krav, ovcí nebo větru. Paralelu ovšem můžeme najít i se zvukovou barvou typického dechového nástroje Sardinie, klarinetu se třemi píšťalami, zvaného launeddas.

I jeden taneček

Program koncertu byl rozdělen do dvou částí, z nichž první byla věnována hudbě světské. Vedle milostné lyriky tu zaznělo několik tanečních písní, ve kterých právě výrazný rytmus hraje hlavní roli. Na závěr pánové, jejichž věk v současné sestavě se pohybuje od šestadvaceti do jedenasedmdesáti, také jeden decentní taneček v kruhu předvedli. Ve druhé části (zpívalo se ovšem bez přestávky) přišel na řadu repertoár duchovní, s texty vztahujícími se k Vánocům, Velikonocům či mariánským svátkům. Na rozdíl od světských písní zpívají všechny hlasy text, hlas voche opět v roli předzpěváka, ostatní držící jeden akord nebo responsoriálně odpovídající opakujícími se frázemi. Díky větší proměnlivosti harmonie byly tyto zpěvy pro nezkušeného posluchače přístupnější.

Vysoký a klenutý prostor dvorany Českého muzea hudby, kde se koncerty konaly, svými akustickými vlastnostmi mnoha druhům hudby nevyhovuje, v tomto případě ovšem fungoval výtečně a představoval lepší volbu než Rudolfinum, kde Tenores di Bitti vystoupili před několika lety.

Čtyři muži v sedláckých oděvech, stojící semknutí v kruhu, jako by nebrali na vědomí přítomnost publika. Díky tomu se jim ale podařilo alespoň částečně evokovat situaci, v níž je tato hudba doma. Situaci, v níž publikum skutečně nemusí být přítomno, a pokud existuje, není odděleno demarkační linií od interpretů, ale podupává kolem nich.

Autor je šéfredaktor časopisu His Voice.