Čerta!

Kresby pocházejí z diplomové práce Martina Kubáta (1981), absolventa Ateliéru ilustrace a grafiky na Vysoké škole umělecko-průmyslové v Praze pod vedením Juraje Horvátha a Heleny Šantavé. Autorská rukodělná kniha nazvaná Je večer, vypusťte čerta! bojuje urputně s optimismem a divákovým očekáváním. Teprve při třetím prohlížení nebojácně klučičích kreseb objevuji kouzlo vykreslených (vyrytých, nadrápaných; insitně vykroužeých) textů, zvláště „detektivní kariéru“ na pokračování a životně důležité instrukce v mně neznámém jazyce. Ale to čtenáře rubriky galerie zase tolik nezajímá. Dodávám tedy, že Kubát je proslulý ovládnutím velkého množství technik a postupů, včetně nálepek či komiksu z fotografií naistalovaných „loutek“.