editorial

Dámy a pánové!

Přítomné číslo A2 nazvala autorka hlavního tématu Marta Ljubková rozbuškou. Anketa na s. 14–15 a další články o reflexi divadla připomínají potemnělý filmový záběr zužujícího se prostoru. Kde se však přece cosi děje – zda to vyústí v explozi, uvidíme. Téma kritické a recenzní práce těsně souvisí i s nynějším dopadem hospodářské recese na média. Ta reagují propouštěním, šetřením, novým důrazem na rychlost a potlačováním nerentabilních (kritických) textů (vizte Přešlap, s. 18). Já bych k tomu ráda přidala několik nových informací o médiu, které nyní držíte v rukou.

 

A2 009

Příští týden vyjde vánoční dvojčíslo Ádvojky 51/52. Od ledna pak už nebudeme vycházet každý týden, nové číslo najdete na stáncích nebo ve schránce vždy jednou za 14 dní. Časopis se zkráceným názvem A2 bude mít maličko rozšířený formát a vyšší počet stran (čtyřicet). Bude stát 39 Kč. Číslo jedna vyjde 7. ledna. Výraznou změnou bude posílení části věnované umění; sledování dění v občanské společnosti a v politice prizmatem kultury se ovšem vzdát nemíníme. Přibudou nové rubriky Subkultura a pravidelná sumarizace veřejného odporu (pracovní název Napětí a odpor), větší důraz chceme dát výtvarné stránce listu. Ráda bych ubezpečila všechny naše předplatitele, že jejich dosavadní kredit bude spravedlivě přepočítán.

K popsaným změnám nás vedly tři důvody: výsledky čtenářského dotazníku ze srpna 2008, finanční situace a touha po změně k lepšímu. Z dotazníku mimo jiné vyplynulo, že čtenáři jednotlivá čísla A2 nestačí během týdne přečíst, a časopis si proto pořizují nepravidelně. Nepožadují od nás žhavou aktuálnost, nýbrž jinde opomíjená témata a solidní reflexi tendencí v kultuře. Doufáme, že se nám to bude dařit stále více a že se nám spolu s vámi podaří udržet svěží alternativní prostor pro kritické myšlení, nové umění a občanskou ostražitost nejen v příštím roce.

Nezávislost A2 je energeticky i finančně náročná; jsme jeden z hrstky časopisů, které nepatří žádnému mediálnímu konglomerátu, nejsme hnáni imperativem zisku – a nechceme být ani uzavřenou a sebestřednou názorovou skupinou. Už tři roky se snažíme ukazovat, že kultura není žádná nadstavba, jak ji pojímá naše současná politická a mediální moc. Pokud nás v tom chcete jakýmkoliv způsobem dále podpořit, ozvěte se nám. Vaši pomoc potřebujeme. Těšíme se na všechny nadcházející A2 týdny v kultuře.

Čiperné a dlouhověké čtení!