AMU: staré rány, nové bolesti

Bezvládí na univerzitě

Akademická půda největší české umělecké školy se otřásá ještě dva měsíce po volbách rektora. Klarinetista Jiří Hlaváč zvítězil s převahou jediného hlasu, a ten se protistraně podařilo zpochybnit. Divadelní i filmová fakulta chtějí opakování voleb, hudební ale hájí vítězství svého kandidáta. A senátoři mezitím odstupují.

Listopadové volby jsou stále živé. „Spory jsou znát a není to moc příjemné. Já osobně nechci stát ani na jedné straně tohoto – politického – sporu, ale jako člen senátu jsem nakonec stejně do dění vtahován,“ říká senátor za DAMU Marek Bečka. Divadelní fakulta spolu s filmovou FAMU nominovaly do voleb dosavadního rektora Iva Mathého. Jenže nakonec tři senátoři DAMU zvedli ruku pro Jiřího Hlaváče, který se sice etabloval jako umělec, ale kolem jeho manažerských schopností vládne nejistota. Hlaváče si navíc coby bývalého děkana HAMU může někdo spojit s podezřelými smlouvami, které jeho fakulta uzavřela s počítačovou firmou JAAP-DATA (viz A2 č. 48/2007).

Ještě před volbou se zdálo, že se někdejší šéf České televize snadno stane vítězem. „Jeho manažerský styl se vyznačuje otevřeným, transparentním a proaktivním jednáním, jaké prospívá akademické a tvůrčí povaze AMU,“ zhodnotil jeho tříleté působení ve vedení školy děkan filmové fakulty Jan Bregant. „Jenže to je právě to, co asi některým kolegům nevyhovovalo,“ dodal. Co to znamená? Mathé dosáhl hmatatelných výsledků: během prvního roku zbavil univerzitu zděděného dluhu 26 milionů, získal pro ni novou budovou na Malé Straně, zlepšil statut školy v mezinárodním měřítku, zavedl úřad vnitřního auditu a od chvíle, kdy funkci převzal, brojil proti zavedeným pořádkům a byrokracii. Přinesl na školu jiný, přísnější model řízení, a tím si udělal „nepřátele“. Výsledek volby byl překvapující i proto, že nebylo a není dosud jasné, v čem je Jiří Hlaváč lepší. Zřejmě zvítězilo přesvědčení, že uměleckou školu by měl řídit raději umělec než manažer.

Odvolejte předsedu!

Mathé se od počátku díval pod ruce své blízké spolupracovnici, kvestorce Tamaře Čuříkové, ženě s přehnanou autonomií v rozhodování o ekonomickém provozu školy. „Za předchozích rektorů si zvykla ovlivňovat chod věcí víc, než by se na představitelku administrativy slušelo,“ napsal o ní například senátor za FAMU Vít Janeček. To nakonec asi vedlo i k výzvě k její rezignaci. Na škole kvestorka zřejmě doúřadovala. AMU do příchodu Mathého neměla řádný rozpočet. Přestože to zákon nařizoval jasně, uváděl se pouze příspěvek ze státního rozpočtu. Ostatní příjmy, zhruba 30 procent objemu všech příjmů AMU (desítky milionů ročně), se zamlčovaly. Částky nikde nejsou doloženy, podrobnosti má v květnu odhalit státem prováděný hloubkový audit. Okleštěný rozpočet předkládala kvestorka Čuříková.

Nedlouho po překvapivém Hlaváčově vítězství se sešli členové akademického senátu DAMU a FAMU a shodli se na tom, že mandát senátora Petra Pachla je neplatný. Tvrzení se opírá o znalecký posudek a je už měsíc předmětem sporů. HAMU nesouhlasí. Kromě toho se sešel Akademický senát AMU a rozhodl o tom, že „mandát minimálně jednoho z volitelů hlasujících o návrhu na jmenování rektora AMU dne 28. 11. 2007 je evidentně a nezpochybnitelně neplatný“. Zneuznaným senátorem je tentokrát Daniel Strejc, který rezignoval. Nové volby se vyjevují v  reálnějších konturách, ale akademický senát nemůže beztrestně vyváznout. Jeho předseda Jan Dvořák i šéf volební komise Vít Janeček jsou připraveni rezignovat. „Myslím, že by měl celý senát odstoupit a měly by být vypsány nové volby,“ říká senátor Bečka. O anulování voleb budou muset rozhodnout senátoři, ale v novém složení (již nyní několik z nich odstoupilo a další se chystají). Ministerstvo školství se do věci nechtělo míchat. Zato kvestorka Čuříková opět projevila přehnanou iniciativu. V polovině prosince rozeslala všem senátorům dopis s žádostí o odvolání předsedy senátu Jana Dvořáka. „Je přinejmenším hodně zvláštní, že do této věci zasahuje úřednice,“ komentuje to Dvořák.

Velmi pracovitá kvestorka

To byl zřejmě poslední impuls, po němž rektor Mathé vypsal na její místo výběrové řízení. Oznámil to 8. ledna 2008 spolu s odůvodněním, proč vyzval Tamaru Čuříkovou k rezignaci (odmítla). Důvody vypovídají nejen o skutcích jedné ženy, ale o celém netransparentním systému a byrokratickém škraloupu, který školu léta dusil. Na začátku devadesátých let kvestorka za AMU podepsala nechvalně proslulou padesátiletou smlouvu na pronájem kavárny Slavia. Další nevýhodnou smlouvu uzavřela s Architektonickým ateliérem Pavla Kupky. Dokument zmiňuje platby za pronájem 156 m2, prostory přitom měly 204 m2. Mathé za deset let (doba platnosti smlouvy) vyčíslil únik přes milion korun. Dlouhodobá smlouva nerespektovala inflaci a podle názoru právníka Miroslava Šipoviče uváděla „velmi nízkou“ cenu. Kuriózní je, že Pavel Kupka jako právnická osoba nikdy neexistoval, takže smlouvy nebyly vůbec platné. Kupkův bývalý e-mail asi není třeba komentovat – [email protected].

V roce 2005, již za éry Mathého, vznesla kvestorka návrh na prodloužení smluvního vztahu s Kupkou (za stejných podmínek jako dříve), souhlas však nedostala. Přesto smlouvu podepsala, což později udělala znovu.

„Za dobu tří let byl dostatek času k tomu, aby byla paní kvestorka upozorněna na nedostatky ve své práci. Pokud vím, pracovala na AMU dlouhou řadu let a připomínky ke kvalitě její práce jsem nikdy nezaznamenal. A to vzpomínám na éru tří předchozích rektorů. Já ji stále považuji za člověka vysoké pracovitosti i výkonnosti a nemám důvod o tom pochybovat. Nezaznamenal jsem v jejím chování nikdy ani pochybení v rovině etické,“ sdělil vítěz voleb Jiří Hlaváč (HAMU).

„To jsem si nevymyslel až po třech letech,“ reagoval Mathé. Chyby prý každoročně předkládal u takzvaného kulatého stolu. „Kvestorka znala chod úřadu a byla pracovitá,“ vzpomíná, jak jí dal šanci. „Myslel jsem, že to (jiný způsob práce – pozn. red.) ocení, že změní svůj postoj, který byl totální autokratické vládnutí, ale pokus nevyšel,“ vysvětlil rektor, jemuž 31. ledna končí mandát. V bezvládí školu povede Miloslav Klíma. Co bude pak, není vůbec jasné.

Autor je novinář.