odjinud

Německý výbor z cestopisných fejetonů Jana Nerudy připravila pod názvem Die Hunde von Konstantinopol pro edici Tschechische Bibliothek (Deutsche Verlags-Anstalt, München 2007) Christa Rothmeier, překladatelka a autorka doslovu.

Se záměrem Albatrosu vydat několik románů Julese Verna s ilustracemi Zdeňka Buriana, zčásti dosud nepublikovanými, se v Lidových novinách 28. 1. 2008 svěřil Ondřej Neff.

Po stopách Zdenky Braunerové ve Francii se vydala Olga Menšíková v 25. svazku Středočeského vlastivědného sborníku (2007).

Dekadentovi z okruhu Moderní revue, kritiku Kamilu Fialovi (1880–1930) je věnován tematický blok Souvislostí č. 4/2007.

Medailon překladatele Aloise Koudelky (1861–1942), známějšího pod pseudonymem O. S. Vetti (překládal z 27 jazyků), publikovala v měsíčníku Plav č. 12/2007 Veronika Hesounová.

Sbírku básní J. S. Machara Confiteor analyzovala v České literatuře č. 5/2007 Lucie Kostrbová.

Knižní vydání zvukového záznamu rozhovorů Ferdinanda Peroutky a Johannesa Urzidila O české a německé kultuře (Dokořán – Jaroslava Jiskrová & Máj, Praha 2008) recenzoval v Hospodářských novinách 23. 1. 2008 Petr Fischer.

František Vrhel napsal pro Český lid č. 4/2007 studii o znalci českého lidového divadla a překladateli Haškových Osudů dobrého vojáka Švejka do ruštiny Petru G. Bogatyrevovi (29. 1. 1893 – 18. 8. 1971).

Pod titulkem Ambassador to the Bard publikoval Viktor Velek v týdeníku The Prague Post č. 50/2007 portrét překladatele Martina Hilského.

V rubrice Co právě překládám v příloze Literárních novin č. 2/2008 Nové knihy se Miroslav Jindra (1929) rozepsal o práci na překladu básnické Knihy toužení Leonarda Cohena.

Rozhovor s Michaelem Špiritem o jeho editorské a kritické práci vedl v Hostu č. 10/2007 Jiří Trávníček.

Udělení Ceny Bohumila Polana Janu Sojkovi za sbírku básní Směr spánku (Weles) komentoval v plzeňském Plži č. 12/2007 Vladimír Novotný.

V nové literárně kulturní ročence Pardubické univerzity Tahy (2007) recenzoval V. Novotný románovou road-movie Markéty Hejkalové Slepičí lásky (Hejkal, Havlíčkův Brod 2006).

Autobiografickou prózu Petra Síse Zeď s podtitulem Jak jsem vyrůstal za železnou oponou (Labyrint 2007) recenzovala v Právu 3. 1. 2008 Kateřina Farná.

František Knopp

 

Slovensko

Slovenský časopis Romboid so zameraním na literatúru a umeleckú komunikáciu ukončil rok 2007 spomienkovo ladeným číslom s podtitulom „1966–2007: listovanie krížom-krážom“. Redakčný pohľad späť na štyridsať rokov literárnej revue ponúka pestrú zmes mien, postojov, názorov – podľa slov šéfredaktora Ivana Štrpku akoby vytiahnutých „rovno zo starého klobúka“. Číslo otvárajú dva programové úvodníky zakladajúceho šéfredaktora časopisu Miroslava Válka z rokov 1966 a 1967, nasleduje dnes už kuriózne pôsobiaca príloha k zápisnici zo schôdze predsedníctva slovenskej sekcie Zväzu československých spisovateľov o odborno-politickom školení spisovateľov zo začiatku päťdesiatych rokov, celý rad rozhovorov, štúdií, spomienok, básnických a prozaických textov, so záverečným doplnkom niekoľkých aktuálnych pravidelných autorských rubrík. Časopis pre prekladovú literatúru Revue svetovej literatúry 4/2007 je venovaný detektívnej literatúre, pričom predstavuje päticu nórskych autoriek a autorov (Kjell Ola Dahl, Uni Lindellová, Gunnar Staalesen, Gert Nygardshaug, Kim Smĺgeová; aj s úvodnou kontextovou štúdiou škandinavistu Miloša Švantnera Noví hrdinovia nórskej kriminálnej literatúry), jedného švédskeho autora (Stieg Larsson) a jednu anglickú spisovateľku (P. D. Jamesová). Číslo tiež prináša preklady poľských básnikov, približuje minuloročnú výstavu moderného výtvarného umenia Documenta 12 v nemeckom Kasseli či rozhovor Jovanky Šotolovej s francúzskym spisovateľom Tanguy Vielom. V revue pre literárnu vedu Slovenská literatúra 6/2007 nájde čitateľ okrem iného štúdiu Milana Šútovca „Blut und Boden“ po slovensky a po žensky, zaoberajúcu sa troma ranými prózami Margity Figuli z  tridsiatych rokov 20. storočia, stať Jeleny Paštékovej o probléme identity v literatúre a novú interpretáciu poézie Jána Smreka od Michala Habaja. V čísle zaujme aj prekladový blok poľských textov na tému chaosu a náhody (Arkadiusz Kalin, Rafał Kochany, Dariusz Komorowski).

Dana Kršáková