eska2látor 1

Cítím, že je ožehavé psát o věcech, v nichž jsem (byl) osobně angažován. Ale při čtení zpráv o protestech a odchodu redaktorů Literárních novin mi to nedá nepřipomenout: Bylo to před čtyřmi lety, kdy jsem z Literárek odcházel já a moji kolegové, s nimiž jsme založili tento časopis. Tehdy jsme kritizovali finanční praktiky, nezájem o řádné vedení listu a jeho politické zneužívání ze strany šéfredaktora Jakuba Patočky. Tomu se podařilo za vědomí a přispění mj. Ludvíka Vaculíka a Jaroslava Šabaty vyhýbat se placení dluhů a zpronevěřit část státních dotací (účelovým převedením listu na „nového“ vydavatele v roce 2007) a nakonec titul prodat sociálním demokratům. O problematických praktikách šéfredaktora museli být informováni i mnozí z redaktorů. Ti nyní oznamují, že nechtějí pracovat pod bývalými agenty tajné policie. A spolu s nimi protestuje i několik umělců a intelektuálů, z nichž se mnozí ve vztahu k Patočkovu vedení vyznamenali uměním přivírání očí. Je to smutný a opožděný protest.