První variace na blesk

A věc/ její skryté jméno

olej který ji zalévá

omezit se na rub/ to co je tupé

slovo změť písmen bez nervu/

ozvuk bičuje/ pronikání.

Líc temnoty/ němý třas.

Pohroužená ozvěna/ stín

profil Boha znovu začatého.

To co přebývá/ to nedotažené

světlo jež štěpí vzduch a určuje ho.

Zvířecká tvář se třpytí/ skrytý kámen.

Našeptané slovo/ ozvěna

udává směr/ budoucnost a éry.

Věčný tvar leštěný nocí.

Elektrická únava/

pod vírem prachu oblázky.

 

Přeložil Petr Zavadil