editorial

Dámy a pánové!

Už dost! Dost útoků patetických dichotomií, které na nás útočí a vyprošují si pozornost a tím právo na další život. Klaus vs. Havel, Topolánek vs. Paroubek, Bursík vs. Kuchtová, pravice vs. levice, tvrdá práce vs. příživnictví, trh vs. gulag, stát vs. anarchie, noviny vs. bulvár, stáří vs. produktivita, strany vs. občanská společnost, dobrá pověst v EU vs. tragédie, se šípkovou vs. se zelím. Pokud se nepřipojíte k jednomu či druhému, jste nečitelní a zdržujete. Černobílost (a obecný, jednoduchý jazyk, na němž stojí) je mocenský nástroj shora i zdola – ve volební kampani i v peticích. Poskytuje lidem na obou stranách sladký pocit plné spravedlnosti a pravdy a má za cíl udržovat zdání přehlednosti (neměnnosti) světa. O současném životě ale tyto dvojice vypovídají velice málo. Život je jinde. Na mnoha jindech.

Časopis A2 obvykle začíná pátrání po pohybu v kultuře – hledá indicie činorodosti a společenských změn. Toto číslo přináší spoustu stop, lze-li v prostoru internetu mluvit o šlépějích. Čilé úkroky od hierarchické, patriarchální (v měkké verzi tatíčkovské) politiky byly vykonány už téměř všude. V každé vesnici, škole nebo na sídlišti existují uzly nových lidských sítí (nevšímají si jich jen velká média) a ty dál obrůstají díky internetu. Slova vyjadřující dnešní kulturní dění (a jichž by se dichotomičtí dinosauři měli obávat) jsou: komunita, vtip a vztek. Přičemž vtip, jak víme, nemusí být nutně bezzubý.

Téma čísla, nazvané s jistou ironií Kamarádi v síti, připravila Lenka Dolanová spolu s Lukášem Rychetským a Filipem Pospíšilem. Představují konkrétní umělecké či politické akce, lidi i seskupení řádící v internetu – spolek (ještě) mladých umělců a uměnovědců ze Slovenska, tvořivého rozkrývače absurdit copyrightu, piráty, piraně i jejich parazity, dále nerdy a geeky (vizte slovník na s. 34), vylepšený typ politiků s rukou na klávesnici ad. Z textů vyplývají i různé strategie ovládání dění v internetu a způsoby obrany.

Po sobotním Pochodu hrdosti queer komunity v Táboře, který navázal na loňský brněnský průvod, napadený neonacisty, přinášíme v rubrice subkultura osvětlení výrazu queer (a další podrytí slova normální). V hudební rubrice smutní Vítězslav Mikeš po ruské kapele Agata Kristi, filmový historik David Čeněk vykresluje podivuhodnou etapu španělské historie – barcelonskou filmovou školu a teatroložka Olga Vlčková referuje, jak vypadají úspěšné evropské inscenace. V jedné se vraždí humr.

Pokud se nyní rozhodujete, zda se přihlásit na Letní filmovou školu do Uherského Hradiště (přelom července a srpna), vězte, že i tentokrát se budete moci mezi filmy občerstvovat v A2/FRA stanu. Nejen k této příležitosti jsme vyrobili nová letní trička A2, která si na redakční adrese můžete objednat už teď. Je to jeden ze způsobů podpory našeho listu.

Čtete-li třináctou Ádvojku pod širým nebem nebo alespoň u rozevřeného okna, začněte stranou 27. Miloslav Topinka přeložil báseň Gao Xingjiana Bludný ptačí let. Báseň o pohledu shora, o našem vlastním dlouhém a plavném konci.

Střemhlavé čtení!