eska2látor 3

Toto je příběh pomalý, ba skomíravý. Dne 31. 5. 2006 vláda ČR schválila objemný dokument nazvaný Koncepce účinnější podpory umění 2007–2013. Ten mj. ukládá ministerstvu kultury zřídit Radu pro umění, poradní orgán ministra. Má například hlídat plnění oné Koncepce. Tehdejší ministr V. Jehlička zareagoval takto: už 20. 12. 2007 (za rok a půl) podepsal stanovy a jednací řád Rady a 29. 1. 2008 jmenovací listiny. Odeslat je členům takto vzniklé Rady se už ale nestihlo. Dopis odešel 18. 5. 2009 (za další rok a půl) z pověření nového ministra. A členům Rady jmenování přišlo v půlce června. Ti se divili. Už tak dlouho zasedají a vůbec si to neužili. A Koncepce (její vznik nebyl levný) se zatím neplní… a neplní. A jednou, tak rok a půl po roce 2013, to budou vědět oficiálně i na ministerstvu.