eska2látor 3

Navzdory všem Obamovým řečem o „změně“ a jistým pokusům o námluvy ze strany latinoamerických levicových vůdců se zdá, že politika USA bude směrem na jih sledovat udržení „zvláštního vztahu“ s Latinskou Amerikou, který znamená fakticky nerovnost a kontrolu. Vzhledem k sebevědomí některých politiků usilujících o latinoamerickou nezávislost se pokračování v tomto kursu může snadno změnit v konflikt – přinejmenším s chráněnci USA. Ani není třeba se ptát, na jaké straně asi tak budou většinová česká média, která jsou mistry v převádění vzdálených situací na boj dobra a zla, demokracie s komunismem. Pokud si přitom vzpomeneme na reálné působení USA v Latinské Americe – podporu diktátorů, vnucování zbídačujících ekonomických politik a podobně –, těžko se Latinoameričanům divit, že se chtějí od vlivu severního souseda emancipovat, byť má jeho hegemonie „lidskou tvář“ černošského prezidenta. To jen v českém tisku, bezpečně vzdáleném od reálných problémů, platí, že bližší Pinochet než Chávez.