eskA2látor 3

Na cigaretové krabičky se už i u nás dostaly sugestivní fotografie možných následků kouření. V době, kdy jsme z výchovy dětí na oficiál­ní rovině de facto vymýtili negativní motivaci, sami se jí častujeme. Princip předběžné opatrnosti začíná nabývat obludných rozměrů a podob. Požadujme proto příplatek za rizikové zaměstnání pro všechny trafikanty, kteří výmluvným krabičkám musejí být vystaveni. Symboly nesporně promlouvají, a tím jednají. Vždyť kdo by obklopen vší tou rakovinou nakonec sám neochuravěl? Snad ten, kdo se snaží být zdráv v nemocné společnosti? Je to ještě možné? Sugesce je věc přemocná a o schopnosti mysli vytvářet realitu už ví své i kvantová fyzika. Při nastolené důslednosti požadujme též následující: Vše, co je zobrazeno na cigaretách, bez debat patří i na kapotu každého auta, a to v adekvátní velikosti. Na sáčcích cukru a cukrovinkách ať se skví diabetikova noha, k veškerým televizorům ať jsou novomanželům přikládány rozvodové formuláře, neboť je vysoce pravděpodobné, že se ti dva při jejich nadměrném sledování navzájem odcizí komunikačně a posléze i citově, obaly masa ze zvířat pocházejících z velkochovů nechť zobrazují jejich týrání. Když už varovat, tak důsledně!