editorial

Dámy a pánové!

Kromě nevábných pikantností typu baleťáka, jenž si musí přivydělávat za pokladnou v Makru, nabízí taneční číslo A2 strhující nástin životní mise choreografky Piny Bausch (text Niny Vangeli je zároveň lekcí metafyziky trapnosti, zranitelnosti a ironie lidského těla), rozhovor s příkladnými dříči nového umění, kteří se zároveň jako jedni z mála umělců dokážou nahlas ozvat v tuzemském veřejném prostoru (skupina 420PEOPLE, nazvaná podle volačky do ČR), dále několik poznámek k personálním změnám v českých tanečních a divadelních institucích – a na stránkách galerie užitečnou mapu živoucí taneční scény v naší vlasti. Téma připravila Jana Bohutínská s pomocí výtvarníků A2 Dory Dutkové a Martina Kubáta. A pohleďte, další inspirativní průzory na energická, tvořivá těla: šamanské zpěvačky dneška; pražští squateři před Týdnem nepřizpůsobivosti; psychedelický jazzman Hugh Hopper, české podzemní feministky posledních dvaceti let; architekt odpadu Michael Reynolds, italský pouliční křikloun a režisér Pippo Delbono a ze spisovatelů třeba Jáchym Topol – se svým dosud podceňovaným románem Chladnou zemí, který mj. zachycuje jemné přílivy a odlivy moci v internetové a grantové době. Toto vydání finančně podpořil Odbor umění a knihoven Ministerstva kultury České republiky.

Krasovšední třasočtení!