odjinud

Vztahy Jana Nerudy, Karoliny Světlé a Elišky Krásnohorské jsou náměty statí Dagmar Mocné, Iva Říhy a Libuše Heczkové v Dějinách a současnosti č. 9/2009. Tematický blok doplňuje rozhovor s Pavlem Janáčkem „o zastoupení žen v české literatuře, bojovném feminismu a ženském psaní“.

Medailon překladatele a literárního historika Aloyse Skoumala (1904–1988) publikovala v letním čísle Přítomnosti Dagmar Blümlová.

Nové (4.) vydání románu Alfreda Kubina Země snivců v překladu Ludvíka Kundery (Dokořán 2009) recenzoval v Knižních novinkách č. 13–14/2009 Milan Šilhan. Zopakujme, že první vydání v Nakladatelství mladých (Kladno) z roku 1948 s autorovými ilustracemi komunisté zkonfiskovali a že toto zkonfiskované vydání použil k sličnému reprintu v roce 1981 jeho původní vydavatel A. P. Pašek v exilovém nakladatelství Konfrontace (Curych). Potřetí (roku 1997) dalo fantasknímu románu německého expresionisty z Litoměřic knižní podobu nakladatelství Mladá fronta.

Opatu Anastázi Opaskovi a jím založenému exilovému sdružení Opus bonum věnoval Katolický týdeník dvoustranu v čísle 34/2009.

V recenzi Zpověď Evropanky aneb Češka mezi kravaťáky (Literární noviny č. 33/2009, příl. Nové knihy) zhodnotil Jan Lukavec nejen knihu Jany Hybáškové (Rybka Publishers 2009), ale i publikační aktivity dalších českých europoslanců (částečně již bývalých) Daniela Strože, Věry FlasarovéHynka Fajmona.

Diskuse o „smutné přítomnosti“ Literárních novin pokračuje v Listech č. 4/2009 příspěvkem Aleny Wagnerové.

Na česko-anglickou antologii české poezie 20. století Up the Devil‘s Back / Po hřbetě ďábla (translated and edited by Bronislava Volková & Clarice Cloutier, Slavica, Bloomington, Indiana, USA) se objevily hned dvě recenze – jedna česky, druhá anglicky – v Českém dialogu č. 7–8/2009.

Laudatio Marie Langerové na Miloslava Topinku k udělení Ceny F. X. Šaldy otiskl bulletin Obce spisovatelů.