editorial

Dámy a pánové,

graf kulturních událostí v České republice má na časové ose vždy hypertrofovaný podzim. Festivalové šílenství je takto načasováno i kvůli grantům – na jaře ještě málokdo ví, jak na tom jeho podnik onen rok bude. A když pak peníze přijdou a musejí se do zimy utratit i vyúčtovat, zorganizuje se ze zamýšleného programu tolik, na kolik finance vystačí. Tudíž se mnoho akcí kryje, hodně jich také příliš podléhá dobové tematické poptávce (letos je to především obracení pozornosti ode dneška k minulosti) a zároveň se předkládá i nemálo paběrků či přímo vaty. A2 nabízí zde i na svých webových stránkách kulturní síto pro následující půlměsíc. – Hlavní téma (nepřizpůsobivost) se týká jedné zbytnělé a nebezpečné rétorické figury dneška, nástroje na vyčleňování zlobivých, kdo nebudují správně tu správnou společnost. Koho si pod tím zlobivcem představit? Nejlépe sebe. Anebo. Jakýsi kondenzát všech ušlechtilých skupin, které jsou mimo hlavní proud, vytvořilo například francouzské režisérské duo Benoît Delépine a Gustave de Kerven v dvojjediné filmové postavě Louise-Michel (recenze na s. 9). – Dne 5. října Ádvojka zaznamená čtyřleté výročí své existence, děkujeme vám za všechnu přízeň a připomínáme zakládající heslo listu: „Kdo si čte, zlobí.“

Aristokratické čtení!