odjinud

Erotickým (pornografickým?) básnickým skladbám Svatební košile, Rytíř Smil a Chanson sans honneur (soukromé edice 1922, 1925, 1930), připisovaným Jaroslavu Vrchlickému (1853–1912), se věnoval s odvoláním na rukopisnou studii Milana Šedivého Radim Kopáč v Uni č. 8/2009.

Druhou verzi hry Jiřího Karáska ze Lvovic Král Rudolf podle režijní knihy K. H. Hilara otiskl a doprovodil úvodní studií v Divadelní revui č. 3/2009 Martin J. Švejda. (První verze hry byla jediným vydaným svazkem Karáskova nakladatelství Thyrsus.)

Seriál Jiřího Holého o Vladislavu Vančurovi pokračoval v Grand Biblio č. 9/2009 pátou kapitolou Vančurova dětská próza.

Týdeník Rozhlas č. 41/2009 upozornil na pořad Vladimíra Papouška o „kdysi slavných, pak zavržených a dnes zapomenutých“ autorech Františku Zavřelovi (1885–1947) a Olze Barényiové (1910–?).

Šedesát let od prvního vydání románu Jiřího Weila Život s hvězdou připomnělo zářijové Kalendárium Roš chodeš obsáhlou citací z obdivného dopisu Alfréda Radoka autorovi. Radok ve stejném roce (1949) dokončil svůj film Daleká cesta.

Se „svým“ dramaturgem Josefem Balvínem (13. 12. 1923 – 16. 8. 2009) se v Divadelních novinách č. 15/2009 rozloučil dramatik Pavel Kohout.

Styčné body jazzového a hereckého projevu vystopoval Lubomír Dorůžka v témž čísle Divadelek (v jejich nové rubrice Kontext) v osobnostech hudebníků Karla Velebného, Ferdinanda Havlíka, Eugena Jegorova a zejména Laca Decziho.

Vzpomínkový fejeton Josefa Škvoreckého z března 1979 Návraty otiskl spolu se Škvoreckého kresbou náchodského panoramatu (z dopisu autora Marii Štichové z 10. 9. 1950) Výčepní list č. 17 ze 7. 7. 2009 ve své příloze Litera. (Vzorně vedený časopis, obsahující i fotografickou přílohu, vychází v Přibyslavi u Náchoda.)

Nad osudem Jana Zábrany (1931–1984) se v Týdnu č. 36/2009 zamýšlel Jiří Peňás.

Bez jakékoli pozornosti – jak jinak – prošly letos (24. března) u nás devadesátiny Lawrence Ferlinghettiho. V dubnu 1998 byl básník hostem 8. ročníku Festivalu spisovatelů Praha a následně na CD Beatnici v Praze nakladatelství Argo nabídlo k poslechu v autorském podání (s kytarovým doprovodem Vladimíra Merty) Ferlinghettiho Hrabivé blues (The Greedy Blues).