editorial

Dámy a pánové,

okupační stávka je dnes nejúčinnější způsob protestů, jen je třeba roztřídit si cíle – hlásí zpravodaj A2 Matěj Kotalík z Berlína, kde sleduje projevy studentské nespokojenosti, srovnávané s rokem 1968. Káně rudoocasá ulovila cosi červeného – a stala se obrazem v básni Reginalda Shepherda na straně 3, básni kamuflační. Odpověď na otázku z titulní strany, co jsou taktická média, najdete na straně 13. Předvánoční přání obdržet hovnocuc pro veřejný prostor projevil ve svém zápisníku Petr A. Bílek, s revolučním návrhem chválit všechny knihy podpořené státem přichází v rubrice Došlo náš čtenář. Představujeme současného ruského spisovatele Arkana Kariva; český spisovatel Karol Sidon, nyní zemský rabín, v rozhovoru mj. naznačuje, že dál píše. Amosu Ozovi vyšel česky nejlepší román. Tím jsme u hlavního tématu čísla, natolik silného, že se k němu vyjadřují autoři snad všech našich velkých rubrik. Trubka v bombardovaném Bejrútu, nesetkání izraelských a palestinských divadelníků v Banské Bystrici, výtvarníci i filmaři generace Libanon, reportáž z Izraele o pravicových neziskovkách, komentář o postojích Západu k radikálním islamistům ad. Bolest; humor; přecitlivělost; hrůzy černobílých přístupů. Příští, vánoční číslo vyjde mimořádně už v pondělí 21. prosince, abyste si v případě zájmu mohli Ádvojku pořídit před svátky.

Rozsvěcované čtení!