eska2látor 2

Hlavní město Praha v současnosti otevřelo k připomínkám koncept nového územního plánu. S podněty se přihlásilo několik nevládních organizací i jednotlivců, kteří museli během měsíce (do 8. 12.) nastudovat složité podklady, zformulovat stanovisko a nashromáždit nejméně 200 podpisů, aby byly do připomínkového řízení vůbec zapojeny. Jak si úlohu veřejnosti magistrát doopravdy představuje, ukázal tím, že neposlal žádného radního na veřejné projednávání konceptu. A zároveň pražské zastupitelstvo projednalo změny územního plánu stávajícího. Na jednání 27. 11. zastupitelé odmítli udělit slovo přítomným občanským iniciativám a celoměstsky významné změny územního plánu včetně zástavby Trojmezí, rozšíření ďáblické skládky a výstavby nové dráhy Letiště Ruzyně nakonec posunuli do dalšího projednání. Pár opozičních zastupitelů poukázalo na to, že návrh těchto změn postrádá odůvodnění a že hlasování probíhá tak překotně, že vlastně mnozí nevědí, pro co hlasují.