napětí

Souboj o nedávnou českou historii a způsob jejího výkladu pokračuje. Dne 17. listopadu začal Stanislav Penc sbírat podpisy pod petici, v níž žádá Radu Ústavu pro studium totalitních režimů (ÚSTR) o odvolání současného ředitele Pavla Žáčka. Dokument poukazuje na neprofesionální práci ÚSTR a manažerská selhání, jejichž posledním projevem je prý anonce knihy vydané k 20. výročí vzniku Občanského fóra, v níž byl otištěn dokument StB, který podle zprávy ÚSTR „umožňuje identifikaci jednoho z důležitých informačních zdrojů totalitní moci o rané fázi vývoje Občanského fóra“. V denním tisku byl ještě před vydáním knihy za tento zdroj označen výtvarník a někdejší blízký spolupracovník Václava Havla Joska Skalník. Petici podepsal mimo jiné Václav Havel, Vladimír Hanzel, John Bok, Ondřej Liška či Petra Procházková. Média přinesla vzápětí informace o protipetici na Žáčkovu podporu, kterou podepsal Jan Ruml, Alexandr Vondra, Jiří Křižan, Jaromír Štětina či Martin Mejstřík. Protipetice se vyslovuje proti „neuváženým pokusům“ o „zpochybňování práce a výstupů“ ÚSTR. Rada na konci listopadu ředitele neodvolala.

 

Česká komora architektů (ČKA) vyzvala 3. prosince vládu, aby doplnila protikorupční balíček a zadávala veřejné zakázky prostřednictvím architektonických soutěží. ČKA již před několika měsíci oslovila politické strany a požádala je, aby odstranily lehkovážné nakládání s penězi a stále sílící podezření o velmi rozsáhlém koruptivním chování. Na tuto výzvu komoře sice písemně odpověděli předsedové tří politických stran, ale jinak se nic zvláštního nestalo. Komora zatím zpřesnila statistiku soutěží u nás a zjistila, že v ČR proběhlo v roce 2008 pouhých deset architektonických soutěží, přičemž jen ze tří z nich by mohla vzejít veřejná zakázka.

 

Aktivisté Greenpeace přivezli bourací jeřáb před ministerstvo průmyslu a obchodu a pokusili se o symbolickou demolici budovy. Chtěli tak upozornit na osud dvou tisíc obyvatel Horního Jiřetína a Černic na Litvínovsku, jejichž domovy by padly za oběť prolomení „limitů těžby“ hnědého uhlí, které vláda připravuje. Ministr Vladimír Tošovský se na demonstranty přišel podívat, prohlásil, že „limity jsou nesystémovým krokem“ a „uhlí tam je a my ho potřebujeme“. Aktivisty vyzval, aby mu vysvětlili, čím budou tři miliony lidí topit, a pokusil se je na místě zkoušet z vládní energetické koncepce. Jan Rovenský z Greenpeace kontroval poukazy na to, že ministerstvo hájí zájmy Pavla Tykače a lidí z firmy Czech Coal, a obviněním ministra z toho, že nezná nebo úmyslně překrucuje horní zákon, když tvrdí, že se lidé v Horním Jiřetíně nemusí bát pohrůžek vyvlastněním.