editorial

Dámy a pánové,

nenadepsané téma letošního vánočního vydání je sběratelství, kutilství a recyklované, nalezené, ukradené, vyrobené, zkrátka nekoupené dárky. Na předvánočním večírku A2 si naši autoři vzpomněli na mnoho vypečených darů, většinou z vlastní zkušenosti. Ženu můžete například podarovat knihou z místní lidové knihovny (a v lednu ji zas nenápadně přečtenou či nepřečtenou vrátit), táta ocení zabalenou vlastní kolínskou z koupelny, bratr zaslouží znovu tentýž holicí strojek jako loni, ozdobné hrací hodiny („na celý život“) od babičky bude nejlépe hned na Štěpána poslat dál, nechť vyvolají ještě více radosti. Namísto úmorného konzumu přichází radostný (či lehce pomstychtivý) pohyb životem poznamenaných věcí. Bleší trh (kradených obrazů) jako základní metaforu současného uměleckého dění navrhuje lehkonohý text kanadského experimentátora Mikea Hooolboma, Lenka Dolanová líčí až sadisticky, které psychické zvláštnosti vedou člověka k hromadění věcí, od jejího textu doporučuji skočit přímo do psychoanalytického eseje Jana Sterna o tíze mateřštiny či analýzy českého zacyklení po roce 1989 od Pavla Barši. A vskutku krásný text Ingeborg Bachmannové přeložila Michaela Jacobsenová. Milí čtenáři, přejeme vám čirý sváteční vzduch a nepřizpůsobivý nový rok.

Dlouhá bílá čtení!