odjinud

Monografii Petra Flejberka o „cizinci své doby“ Josefu Karlu Šlejharovi (PF Art, Liberec 2007) zhodnotil v České literatuře č. 4/2009 Viktor Kořistka.

Dvě starší studie Jiřího Brabce o F. X. Šaldovi tvoří 16. svazek Zápisníku o Šaldovi, vydaný k 28. říjnu 2009 pod názvem Šaldova vůle k integraci.

V listopadovém čísle časopisu Národní knihovny Grand Biblio, z větší části věnovaném Bibli a jejím různým knižním podobám, pokračoval Jiří Holý šestou kapitolou pojednání o Vladislavu Vančurovi.

Ukázky z výboru z publicistiky Michala Mareše (1893–1971) Přicházím z periferie republiky (Academia 2009) komentoval v Tvaru č. 18/2009 editor výboru Michal Jareš.

Dopisy, jež psal v letech 1956–59 z vězení Ladislav Jehlička dceři Evě, otiskla v 1. čísle 28. ročníku Akordu (září 2009) Iva Kotrlá.

Vladimír Novotný v Plži č. 11/2009 byl asi jediný, kdo v Čechách zaznamenal úmrtí rakouské autorky historických a životopisných románů Gertrudy Fusseneggerové (8. 5. 1912, Plzeň – 19. 3. 2009, Linec).

Do sborníku k osmdesátinám znalce staré české literatury Jaroslava Kolára s názvem Pokušení Jaroslava Kolára (Ústav pro českou literaturu AV ČR – Univerzita Karlova 2009) přispěli mj. Hana Bočková, Petr Čornej, Lenka Jiroušková (ta sestavila i Kolárovu bibliografii), Jaroslav Med, Václav Petrbok a Adolf Scherl.

Nekrolog k úmrtí „první dámy slovenské literární vědy“ Nory Krausové (13. 6. 1920 – 22. 8. 2009) přinesly Slovenské pohľady č. 10/2009.

Rozhovor s Ľubomírem Feldekem, který nedávno přeložil do slovenštiny Nezvalovu Manon Lescaut, pořídila pro Divadelní noviny č. 19/2009 Lenka Procházková.

Recenze monografie Pavla Janouška o Ivanu Vyskočilovi Ivan Vyskočil a jeho neliteratura (Host, Brno 2009) se objevila v časopise bulharských bohemistů Homo bohemicus č. 1/2009.

Z časopisu Divadlo č. 10 z prosince 1959 přetiskly Lidové noviny 1. 12. 2009 v rubrice Co se psalo pod názvem Girls jako pivní lahve a tančící Švejkové z poloviny seškrtaný kritický článek o čs. lední revui V srdci Evropy. Neuvedly ale, co je na článku dnes nejzajímavější: že ho napsal a otiskl pod šifrou Václav Havel.