Dvojsečná sekera

Milujeme se v bukovém listí do moru,

popel se na nás snáší, vymetán je z korun.

Stařena

v dvojsečné sekeře křídla má složena.

Jde kolem na dříví. Nás nevezme už domů.