#04/2016

ženy a chudoba

editor
Vydání: 17/2/2016
editorial

Chudí lidé dnes zdaleka nevyvolávají jen solidaritu. Majorita je čím dál více chápe jako břemeno, parazity, kteří čerpáním podpory okrádají pracující většinu. Ačkoliv se nás statistika snaží přesvědčit o tom, že jsme na tom poměrně dobře, ve srovnání se západoevropskými státy se nízká míra chudoby v Česku jeví jako záležitost spíše statistická než faktická. Aktuálním tématem si ovšem připomínáme, že neuspokojivé materiální a životní podmínky se zpravidla více dotýkají žen. Když pomineme množství matek samoživitelek, které s chudobou bojují nejvíce, zůstává řada dalších překážek, na něž ženy narážejí. Jejich platy jsou průměrně nižší než platy mužů a místa obsazovaná ženami jsou vnímána jako méně důležitá. Navíc je od žen automaticky očekávána i práce v domácnosti a péče o nejbližší. Feminizace chudoby totiž není jen otázkou příjmů – projevuje se i v trávení volného času a v možnostech seberealizace. Jako pozitivní příklad boje proti diskriminaci může sloužit norský systém, o němž mluví expertka na genderově podmíněnou příjmovou nerovnost Kjersti Misje Østbakken. Filosofka a feministka Ľubica Kobová si zlepšení slibuje od navýšení minimální mzdy, ale zdůrazňuje také potřebu organizování se a společného protestu. Mnozí si bohužel svoji frustraci, plynoucí nezřídka právě ze sociální nejistoty, vybíjejí bojem proti chimérickým hrozbám, nenávistí proti menšinám a v důsledku proti všem slabším a bezmocným. Tuto nenávist, která vyvolává krvavé démony minulosti, je třeba rázně odmítnout. Za každou cenu.

komentář

Nechtěli jste třídu, budete mít národ

...
recenze čísla

Já, já, já

Chronologický neklid Witolda Gombrowicze

...
literatura

Cesta na kraj noci

Netypická lágrová autorka Anna Barkovová

...

Chvála asymetrie - literární zápisník

...

Osedlat vteřinu sebou samým

Rozporuplná sbírka Pavla Rajchmana

...

Příběhy vidláků z Hnusburku

Lživé ságy starého severu

...

Trpím nesnesitelně! - idiot dýchá

...

Tři tváře démona

Masožravé portréty Věry Linhartové

...
film

Chirurgický řez novým stoletím

Televizní seriál Knick: Doktoři bez hranic

...

Filmování za zataženým závěsem

Ilegální trilogie Džafara Panahího

...

Zakořeněná potřeba autority

Situační antikomedie Cornelia Porumboia

...
divadlo

Dočolomanského hikikomori

...
hudba

Dělnictvo stávkuje za slávu

David Bowie jako politická osobnost

...
výtvarné umění

Autor je… - výtvarný zápisník

...

Prozatím na Artwall

Perjovschého apel na humanitu

...
galerie
esej

Feminizácia chudoby

O kultúrno­-politickom méme, ktorý treba dešifrovať

...
rozhovor

Mužům prémie, ženám pokuty?

S norskou expertkou o rozdílech v odměnách za práci

...

Češi neumějí řešit diskriminaci

S Lindou Sokačovou o chudobě žen a pracujících padesátnících

...
poezie

Výlevka potřebuje nové těsnění

/ / /

...
zahraničí

par avion

Ze španělskojazyčného tisku vybral Michal Špína

...

Výzva pro indiánského vůdce

Deset let Eva Moralese v čele Bolívie

...
společnost

Náprava „nenormální“ situace

Polská demokracie za čtvrté republiky

...

Penalizovaná péče

O skutečných podmínkách slaďování práce a rodiny v Česku

...

Strach v „domově lidí“

Švédsko a proměna přistěhovalecké politiky

...
odpor

napětí

...

Už ne protest, ale rebelie

Zpráva z demonstrací v Drážďanech

...
minirecenze

minirecenze

...
eskalátor

eskA2látor 1

...

eskA2látor 2

...

eskA2látor 3

...