odjinud

Slovenské vydání Dopisů Mileně Franze Kafky (přel. Milan Žitný, Kalligram, Bratislava 2009) recenzovala v Slovenských pohľadech č. 11/2009 Mária Bátorová.

Kapitola Vančura a dnešek v Grand Biblio č. 12/2009 uzavřela cyklus Jiřího Holého o Vladislavu Vančurovi.

Ostrých polemik, které vedli katolíci na stránkách svých časopisů v letech 1943–1948 o románu Karla Schulze Kámen a bolest, se dotkl Pavel Kosatík v medailonu dominikána Silvestra M. Braita (1898–1962) v seriálu Česká inteligence (Respekt č. 51/2009).

Antika v díle Josefa Kostohryze je název studie Martina C. Putny v Listech filologických č. 3–4/2009.

Rozhlasové skeče ve formě kuchařských receptů, jak je psal v 60. letech minulého století František Nepil pro Jana Wericha a Miroslava Horníčka, citoval Jiří Hubička v Týdeníku Rozhlas č. 51 a 53/2009 v rubrice Návraty po zvukových stopách.

Scénka Václava Havla Ela, Hela a stop, psaná původně pro Vyskočilovo-Havlovo jevištní pásmo Autostop (1961), ale nakonec v něm nehraná – poprvé jsme si ji mohli přečíst v A2 č. 14/2009 – provází studii Lenky Jungmannové o složité genezi Havlovy Zahradní slavnosti v Divadelní revui č. 4/2009.

Vzpomínky Zdeňka Hořínka (1–6) vystřídaly na poslední straně Divadelních novin od č. 21/2009 dopisy Lubomíra Dorůžky zasílané po roce 1970 Josefu Škvoreckému do Kanady konspirativně z Dorůžkových četných pracovních cest na Západ. – Z téhož předvánočního čísla DN doporučuji cenný článek Karoliny Plickové o Pantomimě Alfreda Jarryho, jež zahájila činnost 6. 12. 1968 premiérou Harakiri (zrušena byla k 31. 3. 1972).

Novým hrdinou Zbabělců je jejich editor Michael Špirit: tvrdí to názvem recenze dvousvazkového vydání Škvoreckého románu (Books and Cards 2009) Michal Jareš v Hospodářských novinách 24. 11. 2009.

Předmluvu k povídkovému triptychu Leoše Šeda Beatles přistanou v Praze dnes večer (Galén 2009) napsal Jiří Černý. – Novinářskou kvalitu Vyhrabávaček Ireny Gerové (Paseka 2009), „čisté reportérství, nekoketující s fejetonem ani esejem“, ocenil Černý ve své odpovědi v anketě Kniha roku 2009 (Lidové noviny 19. 12. 2009).

Publicistické výkony Ivana Breziny, konkrétně jeho článek v Mladé frontě Dnes 29. 9. 2009 o návštěvě papeže, odsoudil Petr Placák na první straně 1. čísla nového (19.) ročníku Babylonu (Hlava XXII v kondomu).