eskA2látor 3

Vznik městské slavnosti v Písku souvisí s dějinami barokní zbožnosti a v červenci 1650, dva roky po ukončení třicetileté války, se k modlitbám přidalo velkolepé „poděkování za mír“; konšelé tehdy dali vyvalit tři sudy piva pro obecný lid, aby „vznikl podnět k většímu obveselení srdcí“. Letos, osm let po povodních, jež poškodily nejen vzácný Juditin most, konšelé z Odboru kultury Městského úřadu a vedení města Písek namísto vyvalování sudů ukázali v praxi, jak vypadá privatizace veřejného prostoru. Letní písecké slavnosti nazvané Dotkni se písku se vyznačují nejen mimořádně nepřitažlivým programem (vedle Olympiku a XindlaX jízda zručnosti na Segway, rozcvička s Harmony Wellness Clubem, Mažoretky revival a ohňostroj), ale především tím, že po dva dny je centrum přístupné pro všechny jen za 80 Kč. V každé přístupové uličce či průchodu bylo pět lidí z ostrahy, kteří podle mého odhadu museli vybrat sumu tak akorát na sebe. Byl jsem v Písku poprvé a byl jsem zdálky okouzlen a zblízka zděšen. A mám obavu, že tento způsob pořádání „kulturních“ akcí pro veřejnost se bude množit.