Urob si Sam83

Alternativní galerie a centrum v České Bříze funguje i bez pomoci z venku.

Sam83 patří k projektům, jež ke své činnosti nikdy nevyužily podpory plynoucí z grantů města, kraje, ministerstva kultury a tak podobně a jež získávají prostředky potřebné ke svému provozu prací. Důvody jsou nasnadě, od znechucení z neprůhlednosti výběrových řízení přes potřebu svobody až po obyčejnou selskou úvahu: „Co si neuděláš sám, to nemáš!“. Funguje takto soběstačně v době, kdy se v Česku (se silnou tradicí samizdatu) mezi umělci a aktivisty nejrůznějšího ražení stalo D.I.Y. (Do it Yourself – udělej si sám) kultem a kdy se zkratkou D.I.Y. rádi ohánějí i ti úspěšně ograntovaní. Sám princip financování tedy není ničím ojedinělým, pozoruhodná je komplexnost Sam83 a propojení tvůrčí práce s osvětou u nejmladší generace, týkající se fenoménů, jež nejsou samozřejmou součástí školních osnov.

 

Eko-sociální ekonomika

Vzdušně modrá budova galerie Sam83 v České Bříze u Plzně byla postavena z iniciativy výtvarnice Jitky Černé neboli Sam. Samotnému otevření výstavního prostoru předcházely už od roku 1996 pravidelné letní ateliérové expozice, takže galerijní koncepce nevznikala na zelené louce. Stavba vyrostla vedle domu Černé č. p. 83, který už částečně plnil funkci diskusního a komunitního místa, a v roce 2006 se stala srdcem projektu později formulovaného jako Culture83, v němž běží o zkvalitnění a oduševnění života lidí prostřednictvím současného vizuálního umění.

„Přirozenou součástí fungování galerie je takzvaná eko-sociální ekonomika (minimalizace spotřeby v souladu s principy trvale udržitelného rozvoje) zaměřená na získávání prostředků pro vlastní obživu a financování sociokulturních projektů. Peníze pro naše aktivity získáváme prací, což považuji za nejprověřenější způsob příjmu. A aby nedocházelo ke ztrátám, myslím tím i času a energie, sloučila jsem všechno do jednoho místa…,“ říká o galerii Jitka Sam Černá.

Její rodina patří k těm nemnoha, které přijaly a vychovávají děti z dětských domovů a vytvářejí vícečlenné nerodinné domácnosti. Sam83 též organizuje sociální a výtvarné akce pro děti žijící bez rodičů, především v dětském domově v Kašperských Horách. Děti se podílely na opravách kaple, výrobě pohlednic, tvorbě keramiky; galeristka jim zprostředkovává vzdělávání a podněcuje jejich citlivost v oblasti výtvarné kultury, což je důležitou součástí psycho-sociálního vývoje každé bytosti. (Projekt G83, věnovaný dětským domovům, je letos pozastaven, podle organizátorky však jen formálně.) Galerie zároveň nabízí výtvarné dílny a výukové programy pro všechny školní děti – k jednotlivým výstavám, ale i samostatně. Lze ji tedy kontaktovat také jako místo zkušeně vedené mimoškolní výuky.

 

Tvrdohlavá alternativa

Kolem Sam83 se za čtyři roky existence, během níž se tady uskutečnilo přes dvacet výstav, soustředilo mnoho umělců všech věkových kategorií. Galerie jejich dílo propaguje, vytváří tištěná a webová portfolia a poskytuje jim nejen prostory k prezentaci tvorby, ale i k tvorbě samé. V poslední době přibyla i nabídka rezidenčních pobytů pro teoretiky umění a teoretiky vizuální tvorby. Ty může zajímat nabídka pobytů AIR 2011 na samotě poblíž vesnice Chodská Lhota-Na Šteflích u Kladna. Letošní pobyty jsou již obsazeny.

Okruh kolem galerie nabízí tyto aktuální výstavy a performance: v Klatovech zrealizovaná akce 4 OKNA 2010 oživuje veřejný prostor akcentem na ne/komunikaci a ne/sdílené emoce. Podobně je zaměřená domovská expozice Milady Hynkové a Veroniky Dolanské v Sam83 nazvaná Benigní rezistence MH jako invazivní emoce VD. Novinkou mezi aktivitami komunity je vydávání kulturního čtvrtletníku PIŽMO, který zatím hledá svoji stálou formu i přispěvatele ochotné tematizovat kulturní okraje.

Zdá se, že v České Bříze nastavila Jitka Černá a její spolupracovníci v kontextu českého „urob si sám“ laťku hodně vysoko. Řada nápadů u nás ztroskotává, když donátoři přestřihnou pupeční šňůru s potřebnými financemi. Diskuse o financování kultury jsou zatím stále nedostatečné a často jsou vedené ublíženeckou formou na malých frontách. Hledání alternativ je pomalé a diskutující bývají stále zahleděni do svých oborů a neumějí se konstruktivně spojit a dohodnout. Galerie Sam83 je jednou z alternativ, jež fungují dobře. Její cesta je tvrdohlavá a solitérní. I když je evidentní, že dlouhodobě může její model vyhovovat spíše menším plánům, v probíhajících diskusích by bylo dobré ho zohlednit.

Autorka je zakladatelka projektu New Born Adult.