ooo

Jedna ruka zůstává horká

na její tváři, druhá

po očku vypárává

z punčoch kůži do světla.

 

Vylehlá do tmy zazáří

a prudce se prohne světlem

jako kdysi, tak přirozeně

pružný, prostupný hlad.