#16/2010

Karel Kosík

koupit v digitální podobě
editor
Vydání: 4/8/2010
editorial

nespokojme se s tím, jak se tuzemská společnost v novém období duchovní únavy vyrovnává s myšlením českého (ve světě mnohem známějšího) filosofa a sociologa Karla Kosíka, jednoho z nejprozíravějších diagnostiků polistopadové epochy. Člen protifašistické odbojové skupiny Předvoj, vězeň Malé pevnosti v Terezíně, halasný prorežimní marxista a disident byl po Listopadu svou kritičností nepříjemný už téměř všem. Příliš brzy totiž zaznamenal, že se česká společnost po rozpadu režimu rozhodla nemyslet (rozhodovat se mezi bílou a černou, jak jim jsou předkládány), nehledat vlastní řešení, vlastní kulturu, vlastní odpovědnost, nýbrž přejímat hotové kulturně­-politické systémy (systém), o nichž však měla a má povšechnou představu. Téma Kosík přinášíme v době, kdy je načase znovu číst knihy jeho esejů (Století Markéty Samsové, 1993; Předpotopní úvahy, 1997; Poslední eseje, 2004), polemizovat s autorem; domýšlet jej. Načase. – První srpnové číslo A2 observuje zahraniční kulturní dění: obsahuje reportáž z Belgie, kde „kvete“ bioumění, rozhovor s francouzským spisovatelem Bernardem Noëlem, ukázku z prózy Juliena Gracqa, o němž se Noël zmiňuje, procházku s berlínským Muzeem filmu a televize či zprávu o oživení naší hudební experimentální scény díky Jorgemu Boehringerovi. Pro rozčilení doporučuji stránky 37 a 38.

Vlajkové, stěžňové i podpalubní čtení!

komentář

Ve stínu arogance

...
recenze čísla

Co se světem bez hodnot?

Vyvrhelové Elfriede Jelinek

...
literatura

Až příliš tichá dívka

Peter Høeg po dlouhém literární mlčení

...

Vy, věci, jste mě naučily být

Sešit antén Liany Langy

...

Čtenář za zrcadlem

Umberto Eco radí, jak se nenechat napálit textem

...

Řád mnohočetné osobnosti - polotovary

...
film

Jak vystavit film?

...

Výchova scenáristů v Evropě

...
divadlo
hudba

O potřebě K(k)atapultu

Americký samorost na českém CDR

...

Wagnera slyšeti

...

Zs – hudba z blázince

Změní se české koncertní sály v léčebny?

...
výtvarné umění

O objektivitu se nesnažím

S Tomášem Pospiszylem o ne/lehké úloze kurátora

...
galerie

Baroque guerillas – Berghof

...
esej

Tichá pošta

Cesty a bezcestí Karla Kosíka

...
rozhovor

Všechno už volá po revoluci

S Bernardem Noëlem o poezii, touze, cenzuře a mentální kastraci

...
beletrie

Zhrzený milenec

...
společnost

Dějiny jako bonboniéra dr. Piageta

Dodatek ke Kosíkově Události

...

Připravený vykladač doby

Karel Kosík v médiích na konci devadesátých let

...

Vztyčené prostředníčky nad Prahou

O výhodných investicích a budoucích nářcích

...
odpor

napětí

...

Neberte hlas nesvéprávným

Jak se z polovičního občana stát celým

...
jen na webu

Anketa pro současné galeristy – (nejen) umělce

...
eskalátor

eskA2látor 1

...

eskA2látor 2

...

eskA2látor 3

...