eskA2látor 3

Manifest radikálního liberalismu – tak se jmenuje text, který v internetovém Deníku Referendum společně zveřejnili publicista Jan Štern a politolog Jiří Pehe. Do diskuse o směřování české společnosti vnášejí vedle kritiky neoliberalismu, jakou už známe od řady levicových autorů, také důvěru v mobilizaci středních vrstev ve prospěch společného zájmu. Text, stylizovaný po způsobu Komunistického manifestu, uvádí i požadavky typu tvrdého potírání korupce, osmdesátiprocentního zdanění nevykazatelného majetku, progresivního zdanění. Zatímco většina středových autorů kolem Václava Havla gravitovala spolu se svým guruem v poslední dekádě jasně doprava, Pehe se posunul na levici. Jeho texty pozitivně zaujmou kritičností až radikalitou, která ale ve skutečnosti sdílí problémy s radikalitou starších textů Václava Havla. Namísto analytické kritiky struktur, která je tím nejcennějším, co si můžeme ze současného levicového myšlení odnést, sklouzává k moralizování, podle nějž například anonymní vlastnictví představuje „čiré zlo“. To je krok od liberalismu, který nikdy nepojímal politiku jako boj dobra se zlem – bohužel ovšem krok špatným směrem.