Ondřej Slačálek

články autora

Konspirační teorie pánů profesorů

Smrt malého Velkočeska

Pohlédnout za mnichovskou clonu

Co zbylo z Marxe

Prorok, mistr, teoretik buržoazie a proletariátu dnes

How hate was tempered

Squares of hatred in society of unequality