Z dopisu Jean Heapové - polotovary

Baronka, umělkyně a recyklátorka Elsa von Freytag-Loringhoven jako živelné zosobnění dadaismu na přelomu desátých a dvacátých let 20. století představovala i pro tehdejší americkou bohému v Greenwich Village „vládkyni z jiné planety“. Jak dosvědčují současníci, někdy nosívala klobouk ozdobený řepou, mrkví a zeleninou, jindy měla na hlavě peří a několik dlouhých lžic na zmrzlinu nebo víko od uhláku. V jiných letech chodila s vyholenou, purpurově zářící hlavou („Oholit si hlavu je jako mít novou milostnou zkušenost.“) a na krku měla klec s živým kanárem. Bojácné dámy prý strašila penisem ze sádry a roztržkou skončil také její vztah k Williamu Carlosi Williamsovi, kterému připomínala „masožravou šelmu“. Následující dopis se však týká Marcela Duchampa, který, ačkoli ve své věci zachoval mlčení a nečinnost, unikl barončině lásce jen za cenu jejího zoufalství a obžaloby, jež už mu nebyla adresována.

 

Má rád lehkovážné lidi – osoby nízkého původu – bez kvality – sprostého rodu – zběhlé v nedostatku toho, co je životně důležité – oni po něm nežádají hodnotu – oni ho neposuzují – a on se nemusí stydět – může obstát sám před sebou a přitom je chován – krmen – uspáván – laskán – nazýván: „Hodný kluk“ – a zapomíná. A to je všechno, čím chce být.

 

Já mám všechny možnosti – jsem Teutonka a žena a naživu – on je Francouz a jenom muž. Já jsem v plné síle – jsem amazonka.

 

Takže – je vysvětlitelné – že si mě váží – a dokonce – čas od času – o samotě – v soukromí – uprostřed noci – se mu líbí moje společnost – moje opravdovost – moje potíže – neboť jsem se naučila nedotýkat se ho – ani netrpět zdrženlivostí – To je jeho skutečné já – takže potom je zábavný – jemným – skoro tklivým způsobem – Potom ho miluji – potom je krásný – prostý – čestný – potom je mojí jemnou, krásnou, tiše vášnivou matkou. Takhle ho neznáte! To, co znáte – je – Marcel v hysterii lehkovážné lacinosti – a to je důvod – proč jsem se – na popud rozumu – snažila ho vůbec nikde nebo s nikým nepotkat – abych nezranila své srdce – svoji hrdost – Je potom příliš laciný – prodává se těm, kdo touží po lehkovážné povrchnosti.