odjinud

Odstranění bronzové hlavy z náhrobku literárního historika, kritika a prozaika Ferdinanda Schulze (1835–1905) na Olšanských hřbitovech inspirovalo Schulzova potomka Jáchyma Topola k fejetonu Čest a úcta ve městě mrtvých (Lidové noviny 3. 9. 2010).

Nekro-seriál Vlaďky Kuchtové Poslední rozptýlení pokračuje i v prvním poprázdninovém čísle Tvaru 14/2010: popisem a snímkem hrobu Jaroslava Seiferta v Kralupech nad Vltavou.

Letošnímu 100. výročí narození Františka Hrubína věnovala mimořádnou přílohu ve svém 8. čísle internetová Dobrá adresa. – Hrubínovo výročí se zapříčinilo o návrat herce Luďka Munzara do Violy, a sice v pořadu Obleču tě do hvězd. Rozhovor s hercem o básníkovi a vzpomínkovém pořadu se podařilo získat Janě Machalické pro Lidové noviny 7. 9. 2010.

Kritika Pavla Fraenkla (1904–1985) a jeho březinovskou monografii z roku 1937 Mládí a přerod vzpomněla v Bulletinu Společnosti Otokara Březiny (srpen 2010) Ludmila Klukanová.

Rozhovor s Františkem Černým (1926–2010) o tom, jak se u nás ustavila teatrologie jako samostatný vědní obor, přinesla ve svém letošním 2. čísle graficky i redakčně obměněná Divadelní revue. – V stejném čísle DR podal Martin J. Švejda užitečný přehled divadelních periodik vycházejících za tzv. normalizace: po likvidaci Divadelních novin a měsíčníku Divadlo v prvním čtvrtletí roku 1970 to byly Amatérská scéna, Program Státního divadla v Brně (formátem a vědeckokritickou ambicí pokračující v intencích zakázaného Lukešova Divadla), čtrnáctideník Scéna (v prvních číslech hodně obskurní, zejména působností „také kritika“ Josefa Jelena-Otavy), Dramatické umění vedené Alešem Fuchsem, samizdatový časopis O divadle (od července 1986 do října 1989 pět čísel) a Bulletin Aktivu mladých divadelníků, z něhož se vyvinul dosud vycházející dvouměsíčník Svět a divadlo.

Z vyjádření básníka Reinera Kunzeho, že Ludvík Kundera byl „skála, na níž by Češi a Němci měli stavět“, citoval Volker Strebel v nekrologu Kundery v týdeníku Prager Zeitung č. 33/2010.