editorial

Dámy a pánové,

je čas, abychom prozkoumali všechny ty nové záliby. Základním pohybem tohoto čísla je šátrání. Sledujeme, velmi zblízka, romantické a ironické zloděje přehrabující se v kulturních nakupeninách na internetu, v audiovizuálním smetišti. Téma připravili hudební redaktoři A2 Ondřej Klimeš (jeho esejem, s. 18, doporučuji začít) a Klamm. V přítomném vydání hrají v této sekundě silnou roli sousloví: sběratelské doupě, radostný eklekticismus, fragmentární zrcadla kopií; dále tu máme dva citáty Charlese Baudelaira, jedno „mrzuté maso“ (nepřehlédněte recenzi druhého svazku básní Vratislava Effenbergera na s. 6), větu „Na cestě ze školní družiny domů pomáhají děti mamince při nákupech a společně se vracejí domů“ (Polotovary, s. 8) a zabstraktnění pohybu na trampolíně (s. 15). Vedle blogu spisovatele (s. 26) a blogu francouzského novináře (s. 37) se tematicky naprosto osamostatnil básník Pavel Kolmačka („Nic. Zdálo se mi, že mám situaci prožít tak, jak je, že nemám co dodávat.“ – 24, 39). – A pozor! Zimní akce A2. Na mikulášskou neděli jsme na 17.00 do redakce v Americké 2 v Praze pozvali představitele středoevropských kulturních časopisů k veřejné debatě, v pondělí v pražské kavárně FRA pak v 18.00 začne nezvyklé autorské čtení, vizte rubriku Tipy (s. 19) a web advojka.cz. Přijďte, přijeďte.

Šátravé čtení!