Vyprávět přibjehi

Tři romské osudy v komiksu

Tři svazky, tři osudy, tři biografická komiksová vyprávění slovenských a českých Romů. Trilogie O přibjehi autorského týmu z občanského sdružení Ašta šmé přesvědčivě dokládá, že komiksová umělecká forma dobře poslouží i dokumentárnímu materiálu.

Trojice komiksových vypravěčů dokumentárního komiksu Máši Bořkovcové, Markéty Hajské a Vojtěcha Maška O přibjehi (rozhovor s tvůrci viz A2 č. 23/2010) pochází z odlišných generací. Nejstarší Ferko dospíval v poválečných letech na Slovensku, životní cesty jej ale zavedly i do Švédska či Francie. To mladší Albína se naopak mnoho nenacestovala, většinu svého dospělého života strávila v romské osadě ve východoslovenských Hermanovcích. Nejmladší Kevu pak rodiče odváželi z pražské porodnice v listopadu 1989.

 

Možnosti minulosti

Rozený vypravěč Ferko se rozpomíná rád, historie své rodiny tvaruje a splétá do ohromujících sítí příběhů, legend, pohádek i rodových mýtů, ve kterých lze mnohdy jen těžko odlišit skutečnost a báji. Nejrozsáhlejší ze tří komiksových knih trilogie charakterizuje i nejkomplikovanější výstavba vyprávění, neustálé přeskakování mezi různými časovými vrstvami klade na čtenářovu pozornost velké nároky. Ferkův příběh se brání rychlému čtení, v porovnání s ostatními svazky je navíc rozhodně textově nejrozsáhlejší. Pod úrodnou vrstvou drobných momentek, pábitelských epizod z nemocničního prostředí (Ferkovými slovy „A kolika lidem sem pomáhal! Jak sem byl v nemocnice, říkal sem ti?“) i prózou podaných včleněných vyprávění leckdy až pohádkového rázu se ukrývá strhující životní výpověď o osudech jednoho olašského Roma druhé poloviny 20. století.

Albínino vyprávění je naprostým protikladem rozkošatělého a těkavě přeskakujícího vzpomínání Ferkova. Silný příběh o tom, kterak se Albína uvyklá na uvolněný styl života na studentské ubytovně přivdala do východoslovenské romské osady, je prezentován s až neúprosnou vypravěčskou zaostřeností. Po povodních v roce 1998 přijíždí do osady pomáhat i Tomáš. Pracovník Člověka v tísni se brzy spřátelí s Albínou a jejím manželem Baníkem. Rodící se city mezi doma nespokojenou, manželem bitou Romkou a českým dobrodruhem ale hrozí způsobit velkou tragédii a poznamenat životy všech protagonistů.

Kevě je letos jednadvacet let a větší část svého dosavadního života prožila v metropoli. Prošla už řadu škol, mezi nimi i jednu zvláštní, to když tam tuto vysoce inteligentní dívku poslala předpojatá učitelka, a nyní pracuje v Panerii, kde prodává bagety s nenáviděným tuňákem a připravuje zákazníkům kávu. Víc než ostatní vypravěči promlouvá Keva o své přítomnosti, o svém dětství a dospívání mluví povětšinou, jen je-li vyzvána. V porovnání s ostatními také mnohem více kontroluje, na co vzpomíná, co říká. Oproti ostatním svazkům postrádá ten Kevin nějakou výraznější vyprávěcí linii, svým náhledem do bezprostřední přítomnosti nabízí ve srovnání s Albínou či Ferkem spíše prostor k úvahám o dnešním světě městských Romů.

 

Jazyky a světy

Albína, Keva i Ferko nejenže pocházejí z odlišných generací a rozličných prostředí, ale liší se i svými jazyky. Rozhodnutí zachovat všem promlouvajícím jejich osobité jazykové projevy, ideolekty a styly lze jen přivítat. Albína k nám tak ze stránek „svého“ komiksu promlouvá slovenštinou, Keva se vyjadřuje v obecné češtině a Ferkův vypravěčský proud strhává čtenáře svou působivě agramatickou, místy až hranicím srozumitelnosti se přibližující kombinací romštiny a češtiny.

Romistka Máša Bořkovcová a sociální antropoložka Markéta Hajská spojily u Přibjehů své síly s komiksovým scenáristou a výtvarníkem Vojtěchem Maškem. Volba autora, který se spolu s Džianem Babanem proslavil komiksovou trilogií Monstrkabaret Freda Brunolda, se ukázala být velmi šťastná. Na stránkách Přibjehů Mašek bohatě využil svoji tradiční výtvarnou techniku překreslované fotografie, která dobře podtrhuje faktografický základ předkládaných vyprávění. Komiksovým jazykem dobře poučený výtvarník ale na mnoha místech včleňuje i stylově odlišné pasáže: Kevino vzpomínání na příhody z dětství je tak občas vyvedeno naivistickým stylem komiksu, upomínajícím na dětské kresby, Ferkovi předkové se představují na celostránkových výjevech v působivých kompozicích. Každému ze svazků pak přináleží i jedna doplňková barva k centrálnímu tisku v odstínech šedé.

Kaleidoskop životních osudů trojice romských vypravěčů umožňuje svým divákům-čtenářům nahlédnout do fascinujícího světa romské společnosti. Pomáhá rozrušovat stereotypy, nezjednodušuje, nezahlazuje ani občasné ostřejší hrany, které by snad mohly někoho popudit. Setkání trojice nadaných autorů s třemi silnými a obdivuhodnými osobnostmi dalo vzniknout jednomu z nejzajímavějších komiksů, ale asi i obecněji publicisticko-dokumentárních děl (nejen) letošního roku.

Autor je bohemista.

Markéta Hajská, Máša Bořkovcová, Vojtěch Mašek: O přibjehi. Ferko, Keva, Albína. Nakladatelství Lipnik, Praha 2010, 136 + 120 + 112 stran.