napětí

Sdružení Arnika žádá dopisem všechny hejtmany, aby zabránili kácení zdravých alejí ve svých krajích. Parlament loni zpřísnil zákonnou ochranu stromořadí, ale podle průzkumu Arniky některé silniční správy využily dobu, než začal platit, a připravily se na kácení tisíců stromů. „Podle původního zákona na ochranu přírody a krajiny platila pro správce silnic výjimka. Nemuseli žádat o povolení ke kácení stromů, stačilo zaslat úřadu oznámení. Řada silničních správ v době, než začal platit nový zákon, tedy před 1. prosincem 2009, oznámila záměr kácet tisíce zdravých stromů,“ vysvětluje mluvčí sdružení Zora Kasiková. „Zatím není jasné, zda správci tato oznámení využijí, teoreticky ale můžeme být svědky plošného kácení alejí stejně jako v minulých dvou zimách,“ dodává.

 

Čeští kaktusáři napsali petici určenou vládě České republiky (www.petice.net/kaktus). Protestují proti tabulce navržené ministerstvem spravedlnosti. Ta vypočítává rostliny, jež budou ze zákona považovány za omamné, a množství, v jakém je člověk může vlastnit. Patří sem kromě konopí, kokainovníku a lysohlávek i kaktusy obsahující meskalin (můžete jich mít doma maximálně pět). Kaktusáři upozorňují, že vláda staví mimo zákon „více než 5 000 úctyhodných občanů praktikujících ušlechtilou zálibu sbírání a pěstování exotických rostlin“ a že žádný z okolních států EU držení jmenovaných kaktusů neomezuje.

 

V pátek 22. ledna si antifašisté připomněli druhé výročí smrti antifašistického skinheada Jana Kučery, který byl před dvěma lety v Příbrami smrtelně pobodán Jiřím Fousem, ovlivněným neonacismem. V Pardubicích se sešlo na pietní akci na Pernštýnském náměstí asi 35 lidí, na prostranství u Zelené brány byla vyvěšena fotografie Jana Kučery, zapáleny svíčky a položeny květiny. V Hradci Králové se lidé shromáždili u pomníku obětem válek a totalitních režimů; na nebožtíkovu počest pak hráli Badtekk soundsystem, o den později WWW a Katsa.Theo. Další akce se konaly v Chocni, Poděbradech a Olomouci.

 

Českolipská místní občanská sdružení zásadně odmítají čerstvý záměr firmy Chlup, s. r. o., obnovit těžbu na kopci Tlustec. Navrhovaná těžba čediče má podle firmy trvat 25 let. Zástupci občanských sdružení argumentují, že těžba bude mít na region silně negativní dopady po stránce ekonomické i sociální a hlavně nenávratně poškodí vzácnou přírodu i krajinný ráz. K záměru podali připomínky při posuzování z hlediska dopadů na životní prostředí (proces EIA). Chtějí tak poskytnout ministerstvu životního prostředí odbornou argumentaci pro negativní stanovisko.