odjinud

Na sborník z konference Alfred Jarry a česká kultura (Alfred Jarry et la culture tchèque, Universitas Ostraviensis, Ostrava 2008) upozornil Jan Hyvnar v časopisu Disk č. 30 (prosinec 2009).

Doslov ke knize „světelných obrázků“ malířky a ilustrátorky Milady Marešové Domácí biograf / Home Cinema (Arbor Vitae, Řevnice 2009) otevřela Martina Pachmanová citací ze sto let staré studie Václava Tilleho Kinéma o východní stínohře jako předchůdci kinematografie.

Francouzsky psaným textům Věry Linhartové věnovala studii Veronika Košnarová v České literatuře č. 5/2009.

Rozhovor s novinářem a překladatelem Bedřichem Utitzem, vídeňským rodákem (1920), který v roce 1971 založil s Adolfem Müllerem v Kolíně nad Rýnem Index, vedle torontského Sixty-Eight Publishers nejvýznamnější posrpnové exilové nakladatelství, připravil pro první letošní číslo měsíčníku Roš chodeš Karel Hvížďala.

Na nekorektnost interpretačních umělců k jeho textům si v prvním čísle nového ročníku Divadelních novin opětovně stěžoval Pavel Kohout v článku Průmysl kradených slov.

Promovaný sluha / Der promovierte Lohndiener, první z pěti autobiograficko-fantaskních próz, dala název útlé dvojjazyčné knížce (Regulus 2010), pod níž je jako autor podepsán Jiří (Georg J.) Morava, brněnský rodák (1932), od roku 1971 žijící v Innsbrucku, muž mnoha profesí, jehož práce o Karlu Havlíčkovi, Boženě Němcové a Františku Palackém jsou známé u nás i jinde. Pražské pobočce dříve exilové Společnosti pro vědy a umění Morava přislíbil uspořádat výbor ze svých fejetonů Češi v Tyrolích.

Vzpomínky na události roku 1948 začal v čtvrtletníku Masarykův lid č. 4/2009 publikovat diplomat a spisovatel Jan Drábek, autor knih Po uši v protektorátu (2001), Po uši v Americe (2003) a Po uši v postkomunismu (2000).

Úvodní slovo Ludvíka Vaculíka ke knize fotografií Jindřicha Štreita (Ab)normalizace / (Fake)normalisation (Muzeum Kroměřížska, Kroměříž 2009) přetiskl v posledním dvojčísle (podzim-zima 2009) vlastivědný časopis Zvuk Zlínského kraje.